นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1853
ความเห็น: 1

การ ลปรร. จากการร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินนอกสถาบัน

การ ลปรร. จากการประเมินนอกสถาบัน ลปรร. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            ทุก ๆ ปี ช่วงการประเมินสถาบันอุดมศึกษา (ก.ค-ก.ย.) จะมีโอกาสได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ร่วมประเมินทั้งระดับคณะและสถาบัน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ลปรร.) ปีนี้ได้แนวปฏิบัติดี ๆ มา 2 เรื่อง คือ
            ตัวบ่งชี้ 9.2 มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
            มีการจัดกิจกรรม โดย
            1. ในการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ซึ่งก่อนเปิดเทอมประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้นักศึกษามาเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และในการปฐมนิเทศน์ กิจกรรมหนึ่ง ซึ่งจัดอยู่ในกำหนดการคือ "การบรรยาย เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา" ให้นักศึกษาใหม่ทุกคนได้ทราบ ให้เวลา 1-3 ชั่วโมง แล้วแต่ละสถาบันจะกำหนด
           2. มีการตั้งชมรมวิชาการและประกันคุณภาพหรือบางสถาบันก็ตั้งเป็นชมรมประกันคุณภาพ
         ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมที่กำหนดเป็นนโยบายไว้แล้ว ถ้ามีการวางแผนและดำเนินการตามแผนก็จะทำให้เป็นระบบ และสามารถตอบเกณฑ์เกณฑ์ตัวบ่งชี้ 9.2 ได้อย่างเป็นระบบ
 

           ตัวบ่งชี้ 6.3 ร้อยละของค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ ศิลปและวัฒนธรรมต่องบดำเนินการ
           เกือบทุกปี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงฯต่องบดำเนินการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีผลการดำเนินงานต่ำกว่า 1% แต่จากการได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลจากบางสถาบันเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล "มูลค่า" Inkind มีการคิดดังนี้
            อาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงฯ เช่น งานไหว้ครู  ลอยกระทง ร่วมวางพวงมาลา ร่วมทำบุญวันปีใหม่ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ ตักบาตร ฯลฯ นำจำนวนอาจารย์ และจำนวนชั่วโมงที่ร่วมกิจกรรมมาคิดเป็นจำนวนเงิน โดยเทียบเป็นค่าสอนปฏิบัติการก็สามารถตีเป็นมูลค่าได้ เช่น อาจารย์ ก. ร่วมพิธีไหว้ครู 3 ชั่วโมง เทียบเป็นค่าสอนปฏิบัติการ ถ้าสอนปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง = 500 บาท ก็มีมูลค่า = 500 บาท ซึ่งคาดว่าถ้า คณาจารย์หลาย ๆ ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ก็น่าจะทำให้ตัวบ่งชี้นี้ผ่านเกณฑ์ 3 คะแนนได้อย่างแน่นอน

สร้าง: 02 กันยายน 2552 14:47 แก้ไข: 02 กันยายน 2552 14:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • บางครั้งเราคิด..แหม! ทำไมเป็นปัญหาของเราจัง
  • คุยกับคนอื่นบ้างเห็นมุม คิดคนอื่น...ทำได้...ทำได้
    ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน...
  • นำมาแก้ปัญหาหน้างานได้เลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ