นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 11528
ความเห็น: 8

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชีย 2552 (Asian University Rankings 2009)

ข้อมูลจาก http://www.topuniversities.com

เมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2552 QS Quacquarelli Symonds ได้ประกาศ Asian University Rankings 2009 รวม 200 มหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก ใช้เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการจัดอันดับ 9 ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ในการจัดอันดับ 4 ด้าน และค่าน้ำหนักคือ

  1. คุณภาพของงานวิจัย (Research Quality) 60%
  2. คุณภาพของการสอน (Teaching Quality) 20%
  3. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต (Graduate Employability) 10%
  4. ความเป็นนานาชาติ (Internationalization) 10%

ซึ่งถ้าพิจารณาจากค่าน้ำหนัก จะเห็นว่าทาง QS ให้ความสำคัญกับ Peer Review และ Student Faculty Ratio เป็นอย่างมาก เพราะให้ค่าน้ำหนัก 30% และ 20% ตามลำดับ และในการจัดอันดับ Asian University Rankings ก็มีการกำหนดตัวบ่งชี้ และค่าน้ำหนักที่แตกต่างจาก World University Rankings จึงมีผลทำให้บางมหาวิทยาลัยอันดับใน World Rankings และ Asian Rankings ต่างกัน โดยมีรายละเอียดของแต่ละตัวบ่งชี้ดังตารางที่ 1

สำหรับข้อมูลในการจัดอันดับ QS จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแห่ง เช่น ข้อมูลที่สถาบันกรอก Online ข้อมูลจาก Website ของสถาบัน ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลกลางของรัฐบาล ข้อมูลจากองค์กรที่ 3 เป็นต้น

สำหรับผลการจัดอันดับมี 11 ประเทศในเอเชีย ที่มีมหาวิทยาลัยติดอันดับ โดยประเทศที่มีจำนวนมหาวิทยาลัยติดอันดับสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ประเทศญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  โดยติดอันดับจำนวน 56, 46 และ 39 มหาวิทยาลัยตามลำดับ ส่วนประเทศไทยและอินโดนีเซีย ติดอันดับ 6 โดยมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับจำนวน 8 มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 2

 

สำหรับมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่ติดอันดับ Top 200 Asian University Rankings รายละเอียดดังตารางที่ 3

 

และมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่ติด Top 100 Asian University Rankings จำแนกตามตัวบ่งชี้ รายละเอียดดังตารางที่ 4

 

ซึ่งมี 2 ตัวบ่งชี้ที่ไม่มีมหาวิทยาลัยในเมืองไทยติดอันดับ คือ Paper Per Faculty และ International Students และมหาวิทยาลัยในเมืองไทยที่ติด Top 100 Asian University Rankings จำแนกตามกลุ่มสาขา รายละเอียดดังตารางที่ 5

 

การติดอันดับโลกของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย เป็นตัวบ่งชี้ตัวหนึ่งที่ ก.พ.ร. กำหนดให้มหาวิทยาลัยที่ประกาศตนเองว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการผลิตบัณฑิตและวิจัย ทำคำรับรองกับ ก.พ.ร. ซึ่งส่งผลให้แต่ละมหาวิทยาลัยต้องพยายามวางแผนกลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ซึ่งการติดอันดับโลกหรือเอเชียก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของประเทศไทยสู่นานาประเทศผ่าน Website ของผู้จัดอันดับ มีคำถามจากนักวิชาการหลายๆ ท่านว่า กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยในเมืองไทยได้รับการจัดอันดับโลกนั้น แต่ละมหาวิทยาลัยควรต้องขับเคลื่อนกันเอง หรือควรเป็นวาระที่หน่วยงานที่รับผิดชอบการอุดมศึกษาต้องมาร่วมวางแผนกลยุทธ์และขับเคลื่อนไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบของประเทศ

คำถามข้างต้นขณะนี้มีคำตอบแล้ว เมื่อรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 500+ ของ QS World Ranking และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีผลงานเข้าเกณฑ์ สมัครเพื่อรับการพิจารณาให้อยู่ใน กลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ National Research University (NRU) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของเมืองไทยที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ NRU จะนำมาเล่าในโอกาสต่อไป

สร้าง: 21 สิงหาคม 2552 16:13 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2552 16:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเป็นที่สุดเลยครับ

แล้วจะรอติดตามเรื่อง NRU ต่อไปครับ

Ico48
nanoseed [IP: 192.168.100.112]
11 กันยายน 2552 09:47
#48239

*-*

 ความพยายามอยู่ที่ไหน

 

ความสำเร็จอยู่ที่นั้น

Ico48
สุริยา [IP: 192.168.100.112]
14 กันยายน 2552 18:52
#48314
ให้สมณามาว่าลูกสงขลานครินทร์ยิ่งใหญ่พระราชบิดรที่เกรียงไกรเหนือหัวใจแห่งเรา
Ico48
Blueberry [IP: 58.8.150.158]
24 กันยายน 2552 06:51
#48686

มหาวิทยาลัยในฝันผม

 

ติดด้วย

 

หุหุ

 

- -

Ico48
ลูกพระบิดา [IP: 113.53.15.22]
17 ตุลาคม 2552 17:47
#49496

สมกับเป็น ม.สงขลานครินทร์ จริงๆๆ

รัก PSU มากมาย 

Ico48
น [IP: 202.28.78.179]
11 กุมภาพันธ์ 2553 18:33
#54033
รบกวนผู้เขียนตรวจสอบมหาลัยที่ติดอันดับใหม่นะครับ มันไม่ครบครับ
Ico48
นิ [IP: 202.28.78.179]
11 กุมภาพันธ์ 2553 18:36
#54034
โทษทีครับไม่ใช่ไม่ครบ ตัวย่อมหาลัยไม่ถูกต้อง บางมหาวิทยาลัยครับ
Ico48
ชโรชีนีย์ [IP: 223.205.220.129]
18 กุมภาพันธ์ 2554 16:00
#63774

สวัสดีค่ะคุณนวลจิรา

 ขออนุญาตนำข้อมูลในบทความนี้

 ไปใช้อ้างอิงในงานวิจัยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะสำหรับบทความดีๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ