นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1773
ความเห็น: 3

การพัฒนาตัวบ่งชี้ให้ผ่านเกณฑ์และผ่านเป้าหมายในการจัดทำ SAR ปีการศึกษา 2551

การขับเคลื่อนตัวบ่งชี้ให้ผ่านเป้าหมายและผ่านเกณฑ์

         เหลือเวลาอีก 2 เดือน เม.ย.-พ.ค. 2552 จะสิ้นสุดปีการศึกษา 2551
          ถามว่า ขณะนี้ในหน่วยงานของท่านมีตัวบ่งชี้ใดบ้างที่ดำเนินการยังไม่บรรลุเป้าหมาย และหรือยังประเมินเทียบเกณฑ์แล้วไม่ถึง 3 ท่านสามารถขับเคลื่อนอย่างไรบ้าง?
         ตอบ ตัวบ่งชี้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  การเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากรและนักศึกษาหน่วยงานของท่านสามารถขับเคลื่อนโดยรีบจัดกิจกรรมและหรือรีบส่งบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เช่น
ตัวบ่งขี้ที่3.3 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ร้อยละของกิจกรรมโครงการบริการวิชาการฯ
ตัวบ่งชี้ 6.2 ร้อยละกิจกรรมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมฯ
ตัวบ่งชี้ 7.10 ร้อยละของอาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมฯ
ตัวบ่งชี้ 7.12 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา  เป็นต้น
            ตัวบ่งชี้อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนได้ คือ ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ รีบตรวจสอบว่าขณะนี้ทำได้กี่ระดับ /กี่ข้อแล้วก็รีบดำเนินการเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ครบทุกระดับ/ข้อ
          ถาม ตัวบ่งชี้อะไร? ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนได้แล้ว
          ตอบ ตัวบ่งชี้ที่มีกรอบเวลาเป็นปีงบประมาณ ซึ่งปิดไปแล้ว เมื่อ 30 ก.ย. 2551

          สิ่งที่ต้องรีบดำเนินการ คือ รวบรวมผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
          ตัวบ่งชี้อีกกลุ่มที่ขับเคลื่อนไม่ได้แล้ว คือ  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งข้อมูล เหล่านี้ก็ปิดแล้วเช่นกัน

              จากข้อมูลเหล่านี้เมื่อท่านประมวลผลการดำเนินงานแล้วก็พอจะทราบคร่าว ๆ ว่ามีกี่ตัวบ่งชี้ที่ผ่านเป้าหมาย และผ่านเกณฑ์มีกี่ตัว ไม่ผ่านมีกี่ตัว ต้องรีบดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ก่อนสิ้นปีการศึกษา
               ขอให้ผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้มากที่สุด ค่ะ

ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ

      สายฝนไม่ค่อยจะมีความรู้เท่าไหรค่ะ จะเรียนถามว่าตัวบ่งชี้งในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรแต่ละตัว ที่เค้าบอกว่าตัวบ่งชี้ไหนยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบดำเนินการ และเมื่อตัวบ่งชี้ไหนได้ดำเนินการเสร็จแล้ว นั้น  อยากทราบว่าผลที่ได้รับจากพัฒนาบุคลากรที่ไปอบรมนั้น เอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เพื่อให้ทราบแต่ละคนที่ไปฝึกอบรมแล้ว สามารถนำมาปฏิบัติ หรือให้ประโยชน์กับองค์กรมากน้อยแต่ไหน หรือผ่านเกณฑ์การประเมินแต่ละตัวแล้ว 

                                  สายฝน

    

  

     

ตอบคุณสายฝนค่ะ

ถ้าดูจากเกณฑ์ของ สกอ.และสมศ.ข้อมูลที่เขาต้องการคือ จำนวนของอาจารย์/บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นจำนวนร้อยละเท่าไหร่ ถ้าจำนวนที่ได้รับการพัฒนาเกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ผ่านเกณฑ์แล้วค่ะ

ไม่ได้ลงลึกว่าเมื่อได้ไปพัฒนาแล้วนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนางานให้ดีกว่าเดิมอย่างไรบ้าง ? ซึ่งในความเป็นจริงทุกๆหน่วยงานก็หวังว่า เมื่อบุคลากรได้รับการพัฒนา ก็ควรที่จะต้องนำความรู้มาพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมค่ะ

NP

ขอบคุณมากค่ะที่ตอบสายฝน

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ