นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1556
ความเห็น: 0

การชี้แจงการเตรียมความพร้อมเพื่อรับประเมินภายใน ปีการศึกษา 2551 (ฉบับที่ 1)

การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายในปีการศึกษา 2551


              เมื่อวันที่  6  มีนาคม 2552 สกอ. นัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายในปีการศึกษา 2551 ให้กับผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา และคณะกรรมการ
ประเมินฯ ภายในระดับสถาบัน โดยมีหัวข้อที่ชี้แจงดังนี้
 1. คำชี้แจงทั่วไป
 2. นิยามศัพท์ (เพิ่มเติม)/ปรับปรุงจากคู่มือ
 3. คำอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
     ท่านสามารถ down load เอกสารทั้งหมดพร้อม power point การนำเสนอเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก website   http://www.mua.go.th/users/bhes/catalog_h/manual_qa(16_03_52).html
ซึ่งจากเอกสารเหล่านี้จะช่วยทำให้เข้าใจความหมายเกณฑ์ได้มากขึ้น

หมายเหตุ  : 1. สกอ. เพิ่งเผยแพร่ข้อมูลให้ down load ได้เมื่อวันที่  20มี.ค.  2552
                   2. จะสรุปประเด็นที่สำคัญให้ทราบในฉบับต่อไป

มีตัวบ่งชี้บางตัวของ สกอ. ซึ่งแตกต่างจาก ม.อ. รายละเอียดดังด้านล่าง
                   3. Power point

slide ที่ 5 การนับจำนวนอาจารย์
                1  ตัวบ่งชี้ที่  2.4 , 2.13 และตัวบ่งชี้ที่ 5.3  
                    ตัวบ่งชี้ที่  2.13 ของ  สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.19 ของ ม.อ.
                4  ตัวบ่งชี้ที่  4.5 และตัวบ่งชี้ที่ 7.7
                    ตัวบ่งชี้ที่  4.5 สกอ. คือตัวบ่งชี้ที่ 4.12 ของ  ม.อ.   

slide ที่ 31   ตัวบ่งชี้ ที่ 2.13 ของ สกอ. ตือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.19 ของ ม.อ.
slide ที่ 36   ตัวบ่งชี้ที่  4.5 ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่   4.12 ของ ม.อ.
slide ที่ 42   ตัวบ่งชี้ที่  5.5 ของ สกอ. คือตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ของ ม.อ.

                 4. ในเอกสารคำอธิบายเพิ่มเติมตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
หน้า 19 ตัวบ่งชี้ที่  2.13 ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.19 ของ ม.อ.
หน้า 25 ตัวบ่งชี้ที่  4.5 ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 4.12 ของ ม.อ.
หน้า 31 ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ของ สกอ. คือ ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ของ ม.อ.  

สร้าง: 24 มีนาคม 2552 16:04 แก้ไข: 24 มีนาคม 2552 16:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ