นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1505
ความเห็น: 0

การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานปีการศึกษา 2550

1.การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน 2.ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้ครบ วงจร PDCA-PaR
                สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหน่วยงานทุกท่านที่ร่วมกัน    ประเมินหน่วยงานทั้ง 54 หน่วยงาน โดยประกอบด้วย หน่วยงานจัดการเรียนการสอน 26 หน่วยงาน หน่วยงานสนับสนุน 28 หน่วยงาน แบ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 13 หน่วยงาน สนับสนุนบริหาร 15 หน่วยงาน จนลุล่วงและได้รับสรุปรายงานผลการประเมินทุกหน่วยงานแล้ว เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ขณะนี้ทางสำนักงานประกันคุณภาพกำลังจัดทำสรุปผลการประเมินฯ ทั้งหมด เพื่อให้เป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งหน่วยงานจัดการเรียนการสอนและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลในการสัมมนาประธานคณะกรรมการประเมิน นำไปพิจารณาหน่วยงานที่มี Best Practices ในระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการมาจัดทำแผนพัฒนา/แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพให้ครบวงจร PDCA-PaR
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ