นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1002
ความเห็น: 0

มูลนิธิชัยพัฒนา

มูลนิธิชัยพัฒนา

วันนี้ ได้ร่วมเป็นผู้ประสานงานการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ “โครงการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2559

ซึ่งรู้สึกยินดีกับน้องๆ และรู้สึกภูมิใจกับครอบครัว ที่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยค่ะ การรับนักศึกษาในโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน  ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันการของจังหวัดพังงา

นักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว) ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา อีกทั้งได้สิทธิ์และรับทุนศึกษาต่อถึงระดับปริญญาโท หากสามารถรักษาระดับผลการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50 จนสำเร็จการศึกษา

 

ความเป็นมาของ "มูลนิธิชัยพัฒนา" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น โดย ทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธาน

"ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือ ความสงบ ... เป็น เมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อ มูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์ คือ ความสงบ ความเจริญ ความอยู่ดีกินดี"

 
(พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 4 ธันวาคม 2537)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มีนาคม 2559 15:25 แก้ไข: 30 มีนาคม 2559 15:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ