นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2910
ความเห็น: 2

เกร็ดเล่าจากการประเมิน

โทรศัพท์ที่เตรียมไว้สำหรับกรรมการ ถูกห้อมล้อมด้วยบุคลากร ทำให้ไม่สะดวกในการสัมภาษณ์

ช่วงที่มีการประเมินคุณภาพภายใน ได้ติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ทำหน้าที่เลขานุการ และแอบสอบถามประสบการณ์
จากเลขานุการใหม่  และเก่า (แต่ไม่แก่)

ก็ได้รับฟังถึงบางประเด็นที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่คณะกรรมการและหน่วยงานที่ยังไม่ประเมิน ...

เลขานุการท่านหนึ่งเล่าว่า...กระบวนการประเมินในช่วงของการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้ใช้บัณฑิต...หน่วยงานที่รับการประเมินก็แจ้งว่า...มีโทรศัพท์ให้บริการ ...หากแต่โทรศัพท์เครื่องนั้นถูกห้อมล้อมด้วยบุคลากร...ที่นั่งทำงานกันเหมือนตามปกติ...
ซึ่งภายในความปกติของผู้ทำงาน ย่อมไม่ปกติของผู้ประเมิน เพราะต้องสอบถามข้อมูลที่อาจจะต้องใช้คำถามหรือ
คำพูดสื่อสารที่แตกต่างไปจากเวลาปกติ...เพื่อให้ได้คำตอบตรงประเด็นมากที่สุด ล้วงให้ลึกที่สุดเท่าที่ทำได้


ในที่สุดคณะกรรมการก็เลยต้องใช้โทรศัพท์ส่วนตัว...ซึ่งประเด็นนี้ โดยหลักการแล้ว ต้องจัดสถานที่สำหรับคณะกรรมการ
ที่เป็นส่วนตัวพอสมควร   แต่หากมีข้อจำกัดด้านสถานที่เหมือนกรณีข้างต้น ...ผู้ปฏิบัติงานควรต้องสละภารกิจของตนเองขณะนั้น ซึ่งคิดว่าไม่เกิน 30 นาที เพื่อให้กรรมการใช้โทรศัพท์อย่างสะดวก


...ส่วนประเด็นที่เลขานุการท่านนี้ถามว่า...เบิกค่าโทรศัพท์ได้หรือเปล่า...ตอบได้เลยค่ะว่า "ยังไม่เคยตั้งงบประมาณ"เพราะ
คิดว่าไม่เป็นภาระของหน่วยงานที่รับการประเมินมากนัก เพราะทุกหน่วยงานมีโทรศัพท์อยู่แล้ว    โอกาสนี้ ต้องขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ "...เห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง..." ดังพระราโชวาทในสมเด็จพระบิดาที่
ทุกคนของมอ.ยึดถือเป็นปณิธาน

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อ่อ...ดีค่ะ...จะได้บอกทางภูเก็ตไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ
*0* เลขาใหม่ๆ(อย่างดิฉัน) ได้เตรียมพร้อมเหมือนกันค่ะ แหะๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.230.144.31
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ