นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2580
ความเห็น: 0

สรุปประชุม QMR-QAC วันที่ 12 ม.ค. 55

 วันที่ 12 ม.ค. 55 ช่วงบ่าย มีการประชุม QMR-QAC ของหน่วยงานจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามเป็นหลัก และแม้ว่าวาระการประชุมจะมีการเตรียมการของปีการศึกษา 2554 แต่มีเวลาจำกัด (หรือก็ด้วยต้องให้ความสำคัญกับการประเมินรอบสามเป็นอันดับแรก เลยใช้เวลามาก) 
สิ่งที่คณะและผู้เกี่ยวข้องส่วนกลางของมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเร่งด่วนจากที่ประชุมดังนี้

1. คุณผดุงศักดิ์ กองแผนงาน จัดทำ template แผนปฏิบัติการส่งไปยังคณะเพื่อให้คณะกรอกข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่รายงานตัวบ่งชี้ 18.2 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนฯการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555

2. ผู้รับผิดชอบข้อมูลส่วนกลาง ส่ง Link หลักฐานของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบมายัง loop mail เพื่อสำนักงานประกันคุณภาพได้รวมลิงค์ให้คณะอ้างอิง โดยดูรายละเอียดของหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี้ที่ต้อง Link ได้ที่ http://www.qa.psu.ac.th/eqa3.html ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555
3.คณะส่ง SAR2เล่ม พร้อมไฟล์ CD และแจ้ง Link บนหน้าเว็บไซต์คณะตนเองมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555
4. คณะแขวนหลังฐานแต่ละตัวบ่งชี้ที่หน้าเว็็บไซต์ของตนเอง แล้วแจ้งเข้า Loop mail /ส่งเอกสารไปยังผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง/ซ้ำซ้อนของข้อมูล ภายในวันที่ 16 มกราคม 2555
5. คณะ/ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ เตรียมเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์และ Hard copy เพื่อรับการ Pre-Audit วันที่ 31 มกราคม 2555
6. สำนักงานประกันคุณภาพเผยแพร่หลักฐานของทุกตัวบ่งชี้ที่อัพเดทที่สุดไว้ที่หน้าเว็บไชต์

 

ส่วนการดำเนินงานสำหรับปีการศึกษาถัดไป (2554) มี 1 เรื่องคือ
คณะ/หน่วยงานปรับแก้แผน KPIs ของปีการศึกษา 54-57 ตามมติที่ประชุมคณบดี แล้วส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2555
การประชุมครั้งนี้ได้รับทราบบรรยากาศของบางคณะว่า "ทุ่มเท" เพื่อมหาวิทยาลัยจริง ๆ หลาย ๆ คณะพยายามค้นหลักฐานให้มหาวิทยาลัย แม้ว่าคณะตนเองได้คะแนนเต็ม 5 แล้ว (แต่มหาวิทยาลัยยังไม่เต็ม)
การแสดงพฤติกรรมบางอย่างของผู้รับผิดชอบบางคณะ ก็ทำให้บุคลากรของสำนักงานประกันคุณภาพรู้สึกอบอุ่นใจ....จากที่โดน....บ่อย ๆ
สรุปว่าทั้งคณะ ผู้กำกับตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และสำนักงานประกันคุณภาพมีงานที่ต้องทำต่อเนื่องอีกมากมาย
ตัวเองนั่งจินตนาการว่า...ประเมินรอบสามเสร็จ...ก็น่าจะได้พักยาว ๆ สักครั้ง แต่...การประเมินคุณภาพภายในปี 2554 ก็กระชั้นเข้ามา   ซึ่งในรอบที่ผ่านมา ไม่ได้ขับเคลื่อนเต็มที่นัก เพราะใช้เวลาไปกับเตรียมรับประเมินรอบสามมากมาย....
แต่...คนขยัน (ซึ่งไม่ใช่ดิฉัน) เขาจะมีคติประจำใจว่า "เวลาในหลุมฝังศพมีมากมาย" ระหว่างมีลมหายใจก็ให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ก็พยายามคิดถึงประโยคนี้เสมอเมื่ออยากพักผ่อนแบบยาวๆ.....55555
 
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มกราคม 2555 13:34 แก้ไข: 14 มกราคม 2555 13:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Bravo1, Ico24 Monly, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ