นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2581
ความเห็น: 3

คำชี้แจงจากสมศ.ล่าสุด

“สมศ.พบผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา” เป็นชื่อการประชุม  

วันที่ 9 มกราคม 2555 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กทม. ดิฉันเข้าในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.

 

จากการรับฟังคำชี้แจงมีประเด็นที่แตกต่างจากความเข้าใจที่สำนักงานประกันคุณภาพได้ชี้แจงต่อคณะไป ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการประเมินของ ม.อ.ดังนี้

1. การรายงานข้อมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ยังคงยืนยันข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ในตัวบ่งชี้ที่พึงมี

2. ตัวบ่งชี้ที่ 3 เกณฑ์ค่าน้ำหนัก 0.25 ต้องเป็นบทความเท่านั้น ส่วนการเผยแพร่ทำได้หลายรูปแบบ อาทิ ส่งให้ห้องสมุดอื่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ โดยยึดตามนิยามศัพท์ “การเผยแพร่” หน้า 14 (คู่มือใหม่)ประเด็นนี้ก็มีผู้ทักท้วงว่านักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว ไม่สามารถเรียกกลับมาเขียนบทความได้ 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลงานที่จดสิทธิบัตร ต้องมีหลักฐานการนำไปใช้ประโยชน์ด้วย จึงจะนับได้ เพราะบางชิ้นจดแล้วก็ขึ้นหิ้ง ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

        -การใช้ประโยชน์ต่างพื้นที่ในมิติเดียวกันไม่สามารถนับได้

        -การรับรองการใช้ประโยชน์ต้องเป็นหน่วยงาน ไม่ใช่ตัวบุคคล

        -กรณีคณะพยาบาลศาสตร์มีผลงานวิจัยแล้วนำไปใช้ในคณะแพทย์ (หรือโรงพยาบาลของคณะแพทย์) ไม่สามารถนับได้ เสมือนทำแล้วใช้กันเอง

 

4. ตัวบ่งชี้ที่ 7 การตรวจตำราต้องมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ

5. ตัวบ่งชี้ที่ 15 คณะต้องมีผลประเมินครบทั้ง 23 ตัวบ่งชี้ ซึ่งต้องนำผลประเมินของมหาวิทยาลัยใส่คะแนนกลับให้คณะ กรณีที่ตัวบ่งชี้ใดไม่ประเมิน

6. ตัวบ่งชี้ที่ 10,16.1, 18 ที่ต้องมีการได้รับรางวัล ต้องเป็นรางวัลของคณะ ไม่ใช่มหาวิทยาลัย

7. คู่มือสมศ.ฉบับใหม่จะจัดพิมพ์เร็ว ๆ นี้

 ทั้งนี้ มีหลายประเด็นที่ผู้ประเมินมีความเห็นไม่ตรงกันเลย มีการสอบถามว่าการประเมินที่ผ่านไปแล้ว ใช้เกณฑ์อีกแบบ กับการประเมินครั้งใหม่ จะมีการเคลียร์กันอย่างไร วิทยาการตอบว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สมศ.

สิ่งเหล่านี้ดิฉันได้กลับมารายงานแก่ผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว....แต่สำนักงานประกันคุณภาพคงไม่กล้าแจ้งคณะอีกครั้ง (จากที่แจ้งแก้ไขไปหลายครั้งแล้ว) เพราะหลายคณะทำ SAR เสร็จแล้ว.....แต่คงเป็นประเด็นที่จะต้องถกกับผู้ประเมินในคราวที่ม.อ.ต้องรับการประเมินจริง ๆ

 

สรุปว่าความไม่แน่ไม่นอน อยู่ที่ "สมศ."

Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 12 January 2012 10:34 Modified: 12 January 2012 10:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 มารุแอ๊ะ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
12 January 2012 12:59
#73690

เวรกรรมของประเทศไทย สงสัยต้องยุบ สมศ.

Ico48
ไม่แสดงตน [IP: 110.164.76.194]
12 January 2012 15:49
#73695

เป็นกำลังใจให้ครับ สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Ico48
สมมาตร [IP: 180.183.130.75]
27 January 2012 07:16
#74238

ได้ข่าวมาว่า ครูที่สอนหนังสือที่สอนมาหลายปี ประเมินไม่ผ่าน เพราะไม่มีบันทึกท้ายแผน คุณภาพครูไทยอยู่กับแค่เศษกระดาษ มากกว่าประสบการร์อย่างนั้นหรือ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ