นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2259
ความเห็น: 0

ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ช่วงเช้า ดูงานที่มหาวิทยาลัยนเรศวร ก่อนออกเดินทางไปยังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงบ่าย

หน่วยงานที่ดูแลระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยนเรศวร คือกองประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Division) ได้รับการยกฐานะจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance Unit) ให้เป็นหน่วยงานระดับกอง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2552 และแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 3 งาน มีบุคลากรทั้งหมด 12 คน (รวมผู้อำนวยการ)  ดังนี้

                  1. งานธุรการ มีบุคลากร 4 คน

                  2. งานพัฒนาระบบคุณภาพ  มีบุคลากร 5 คน

                  3. งานส่งเสริมและสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีบุคลากร 2 คน

ดิฉันพูดคุยกับคุณเจนจิต รังคะอุไร ผู้อำนวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าระบบการทำงานมีความคล้ายคลึงกับ ม.อ.มาก มีการออกแบบงานดังนี้

  1. กำหนดให้มีหน่วยงานกลางกำกับตัวบ่งชี้ ตามภารกิจหลักที่รับผิดชอบ โดยหน่วยงานกลองทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูล เขียนผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัย และจัดเตรียมหลักฐานให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
  2. การสร้างความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์และตัวบ่งชี้ ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นหลัก ด้วยการเชิญผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ส่วนกลางกับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้นั้นของคณะ มาทำความเข้าใจร่วมกัน ช่วยกันตีความตัวบ่งชี้ และการจัดเตรียมหลักฐานแต่ละเกณฑ์ (กรณีเกณฑ์เชิงระดับ)
  3. การประเมินคุณภาพภายใน ใช้บุคลากรประกันคุณภาพของคณะ นั้นเป็นเลขานุการทีมประเมิน บุคลากรของกองฯเป็นผู้สังเกตการณ์
  4. การทำ SAR ระดับมหาวิทยาลัยยึดข้อมูลของหน่วยงานกลางเป็นหลัก
  5. มีการแบ่งกลุ่มหน่วยงานเป็นสองกลุ่มคือ

5.1    หน่วยงานจัดการเรียนการสอน จัดทำ SAR ตามตัวบ่งชี้สกอ./สมศ.

5.2    หน่วยงานสนับสนุน  จัดทำ SAR ในบางตัวบ่งชี้ของสกอ.ที่เกี่ยวข้อง

  6. กองประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx ด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำโครงร่างองค์กร และให้พี่เลี้ยงให้ข้อเสนอแนะ

ประเด็นที่มน.กำลังดำเนินการ แต่ที่ม.อ.ยังไม่ทราบ (ก็ยังสงสัยว่าเฉพาะ "ดิฉัน" หรือเปล่าที่ไม่ทราบ) คือ การดำเนินงานตามเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) แม้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยมีสมาชิกเพียง 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ Chulalongkorn University , Burapha University, Mahidol University, Chiang Mai University (รายละเอียดจาก http://www.aun-sec.org/)  มน.มีการส่งบุคลากรเข้าอบรม และคัดเลือกภาควิชาดำเนินงานตามเกณฑ์ของ AUN-QA  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ

(แต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีข้อมูลต่อยอด)

 

บรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างอบอุ่น

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ธันวาคม 2554 14:31 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2554 14:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ