นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2501
ความเห็น: 2

การประเมินตนเองตามแนวทาง PMQA-TQA

งานต่อไปของสำนักงานประกันคุณภาพคือ "กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน" ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.?????????????

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำระบบประกันคุณภาพระบบใหม่ตาม PMQA และ TQA เพิ่มขึ้นมา ในปีงบประมาณ 2553  โดยหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ร่วมเรียนรู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการมาเป็นระยะ ๆ กับผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย 

จากการที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทำรายงานทั้ง 2 ฉบับ ทั้ง  PMQA และ TQA  สำนักงานประกันคุณภาพได้ศึกษาทั้ง 2 ระบบแล้วพบว่า "คำถาม"  ไม่ตรงกันซะทีเดียว เพราะมีการใช้เกณฑ์ของ Malcolm Baldrige คนละปี รวมถึง ก.พ.ร. ได้แปลงข้อคำถามให้ตรงกับการบริหารงานในระบบราชการมากขึ้น 

วันที่ 8-12 มีนาคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจัดให้มี PMQA-TQA week โดยเชิญคณะกรรมการทั้ง 7 หมวด มาช่วยกันพิจารณาเกณฑ์และตอบคำถามตาม PMQA-TQA   พบว่า PMQA ตอบได้ง่ายกว่า TQA.......

เพราะอะไร? และ ทำไม?

 เพราะก.พ.ร. ประยุกต์คำถามให้สอดคล้องกับการบริหารมหาวิทยาลัย  และกำหนด ADLI มาเสร็จสรรพ

จากการที่ได้รับฟัง ก.พ.ร. มาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร ม.อ. เมื่อ 17-18 มี.ค. ที่ผ่านมา  (เป้าหมายหลักคือต้องการให้ ม.อ. เป็น HUB ของภาคใต้ ให้คำปรึกษาแก่ 14 จังหวัด) ทำให้รับรู้ที่มาที่ไปของเกณฑ์ ก.พ.ร. (ได้ฟังแล้วก็แอบคิดย้อนหลังไปว่า "น่าจะ" ได้ฟังเร็วกว่านี้) ว่าก่อนหน้านี้ ก.พ.ร. ก็ไม่ได้กำหนด ADLI หรือประเด็นการตรวจที่ชัดเจน  (ดังตัวอย่างคู่มือฯ ปีงบประมาณ 2551 http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=660)  เป็นคำถามแบบกว้าง ๆ เหมือนคำถามที่ทำใน TQA  เพิ่งมากำหนดเอาชัด ๆ ในปี 2552-2553 เนื่องจาก

"ต้องการกรอบการประเมินที่ชัดเจน" ผู้ประเมินจะได้มีมาตรฐานเดียวกัน เพราะคำถามที่กว้าง.....มีปัญหาในการประเมิน 

เอาแบบ "เป๊ะ"  ไปประเมินมหาวิทยาลัยไหน ก็ต้องเป็นแบบนี้ มีระบบในทิศทางเดียวกัน จึงเรียกว่า "ได้มาตรฐาน"  

อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2553 ก.พ.ร.  ยังใช้ "เกณฑ์ระดับพื้นฐาน" (Fundamental Level : FL)   คือ คำถามทั้ง 7 หมวดใน TQA ที่เราได้ยินกันจนชินหูคือ มีทั้งหมด 90 คำถาม (คำถามหมวด P โครงร่างองค์กรอีก 15 คำถามได้ตอบกันไปแล้ว)  เกณฑ์พื้นฐานคือ ตอบเพียง 46 คำถามเท่านั้น

สำนักงานประกันคุณภาพได้พยายาม (ยอมรับว่าเพียงพยายามค่ะ) ศึกษาว่าทำอย่างไรให้ 2 ระบบนี้รวมกันได้   ทิศทางที่คิดว่ารวมได้คือ นำแนว ADLI ของ ก.พ.ร.ที่ได้รับการคาดหวังว่า "ม.อ.จะมี"  เป็นมาตรฐานการทำงานในกรอบ TQA ด้วย  ม.อ.ก็จะได้มีกรอบการบริหารงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   ส่วนคณะ/หน่วยงานก็ใช้กรอบนี้เป็นการปฏิบัติงาน 

เมื่อประเมินตนเองตาม TQA ก็จะมี "แนว" ที่ชัดเจน รวมถึงเมื่อต้องตั้งกรรมการไปประเมินด้วย  (ได้ใช้ประสบการณ์ของก.พ.ร.ตามที่กล่าวไปแล้ว)

งานต่อไปของสำนักงานประกันคุณภาพคือ "กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน" ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.?????????????

 ให้ข้อเสนอแนะหน่อยนะคะ เพื่อจะได้ก้าวต่อไป.................

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 19 มีนาคม 2553 13:59 แก้ไข: 19 มีนาคม 2553 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ไอซ์ วราภรณ์ ชวพงษ์.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอแสดงความเห็นแบบยาวๆ ไว้ในบันทึก ก้าวต่อไปของ ม.อ. กับ TQA

เข้มข้นขึ้นทุกขณะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ