นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1688
ความเห็น: 1

TQA หรือ PMQA????

คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ต้องขับเคลื่อนระบบคุณภาพตามแนวทาง TQA โดยใช้คู่มือเล่มเหลืองที่ชื่อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553" ส่วนระดับมหาวิทยาลัย ต้องขับเคลื่อนทั้ง 2 ระบบคือ PMQA และ TQA

หลายเดือนที่ผ่านมานี้คิดว่าท่าน ๆ ที่เป็นบุคลากรของ ม.อ. คงคุ้นกับคำว่า "PMQA" (Public Sector Management Quality Award) กันพอสมควร  เพราะความเคลื่อนไหวในการนำ PMQA มาใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย มีตั้งแต่ปี 2549   ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งระดับกรม จังหวัด และมหาวิทยาลัย ก็นำร่องไปแล้ว......

ม.อ.ได้ตกลงปลงใจกับ ก.พ.ร. ว่าจะนำ PMQA มาใช้พัฒนาระบบการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2553 (ตามมติที่ประชุมคณบดีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552)  นับจากวันนั้น PMQA จึงเป็นเรื่องใหม่ที่บุคลากรให้ความสนใจอย่างมาก....ดังจะเห็นได้ว่าการจัดอบรม Introduction to PMQA เพื่อการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้อง Conference ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เข้าอบรมอย่างท่วมท้นจากทุกคณะ/หน่วยงาน และอีกหลาย ๆ กิจกรรมหลังจากนั้น โดยมีทีมงานของคณะแพทยศาสตร์เป็นที่ปรึกษาหลัก

มาวันนี้.....หลายท่านก็ยังงง ว่าทำไมมหาวิทยาลัยพูดถึง PMQA บ้าง TQA บ้าง คู่มือก็หลายเล่มเหลือเกิน.....อย่างไรกัน....

จุดหักมุมของหนังเรื่องดังกล่าวอยู่ที่ "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ" ของ สกอ.ที่มาอย่างเร่งด่วนต้นเดือนก.พ. 2553 ต้องการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการศึกษา (สรุปว่าทั้ง PMQA และ TQA ต่างใช้กรอบแนวคิดการบริหารจัดการตามแนวทาง Malcolm Baldrige National Quality Award  เพียงแต่ใช้เกณฑ์ประเมินคนละปี) 

ที่ประชุมคณบดี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 มีมตินำมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการนำร่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (TQA) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั่วทั้งองค์กร ทั้งระดับมหาวิทยาลัย  หน่วยงานจัดการเรียนการสอน และหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะอีก 11 หน่วยงาน  โดยทุกหน่วยงานได้กรอกแบบสอบถามเรื่องโครงร่างองค์กรส่งให้สกอ.แล้ว

ดังนั้น......ณ วันนี้ คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ต้องขับเคลื่อนระบบคุณภาพตามแนวทาง TQA โดยใช้คู่มือเล่มเหลืองที่ชื่อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553" (ยึดชื่อเป็นหลักนะคะ เผื่อคณะไปเข้าเล่มสีอื่น) ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพได้เผยแพร่ไว้ที่ http://portal.psu.ac.th/pmqa/pages/69/ แล้ว

ส่วนระดับมหาวิทยาลัย ต้องขับเคลื่อนทั้ง 2 ระบบคือ PMQA และ TQA  สิ้นปีนี้จึงมีรายงานเพิ่มอีก 2 ฉบับ จาก SAR ปกติที่ทำเป็นประจำทุกปี  

คราวนี้ คณะ/หน่วยงานคงหายสงสัยนะคะ ว่า PMQA หรือ TQA 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): ประกันคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 18 มีนาคม 2553 16:01 แก้ไข: 18 มีนาคม 2553 16:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
metta.s [IP: 118.173.232.239]
18 มีนาคม 2553 16:49
#55462

มารับทราบ เข้าใจ
คู่มือหลายเล่ม เอามาหนุนแทนหมอนได้แล้วค่ะ
เหลืออีกอย่างคือเอามาต้มกิน...อิ...อิ...

ประเมินแล้ว...เวลาที่ผ่านมาหลายเดือน..เข้าใจขึ้นเป็นลำดับ..ปีนี้คงไมทัน..มีความหวังในปีถัดไป ตรงไหนอ่อนแอ...ค่อยหาหมอซ่อมกัน..

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.236.135
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ