นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2042
ความเห็น: 0

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551  โดยเฉพาะวันที่ 30 มิถุนายน 2551 เป็นการอบรมแบบเข้มข้นให้เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยเอกสารต่าง ๆ ได้เผยแพร่ไว้บนเวบไซต์ของสำนักงานประกันคุณภาพ http://www.qa.psu.ac.th/up-per.html 

ท่านที่ไม่ได้เข้าอบรมสามารถเข้าไปศึกษาเอกสารได้ หรือแฟน ๆ ชาวชานชาลาแห่งนี้ สามารถติดตามข่าวคราวของสมาชิกที่เข้า

อบรมได้จาก    P  

ซึ่งเขียนบันทึกได้อย่างยอดเยี่ยมในชื่อ "การประกันคุณภาพ คือการเดินทาง..... ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง" ของคุณดวงพร วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

P 

รวมถึงบันทึกของน้องกิตติยา เจ้าภาพหลักในการจัดอบรมครั้งนี้   ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพ ได้นำเสนอผลงานไว้ที่ "อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552"

ตัวดิฉันเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นวิทยากรในหัวข้อ "การเตรียมตัวเป็นเลขานุการที่ดี"  ซึ่งในการเตรียมตัวก่อนการเป็นวิทยากร ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพให้โจทย์ว่าจะเป็นเป็นการนำเสนอในเชิงอภิปราย ฉะนั้นให้เชิญเลขานุการที่มีประสบการณ์ตรง และผลงานเด่น คือ เข้าใจในงานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี  เป็นเลขานุการมาหลายปี ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเร็วกว่าเวลาที่กำหนด รวมถึงมีบุคคล (ที่เป็นประธาน) การันตี

 อันที่จริง เลขานุการที่มีลักษณะข้างต้น ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีหลายคนทีเดียวค่ะ แต่...ด้วยเวลาอันจำกัดในการอบรม ก็ได้รับเกียรติจาก คุณรัตติยา  เขียวแป้น  (กองการเจ้าหน้าที่) และคุณอมรพรรณ พัทโร (สำนักวิทยบริการ) ตอบรับเป็นวิทยากร

ว่าแล้ว...คุณรัตติยา ก็บอกว่าดิฉันในฐานะเจ้าภาพใหญ่ครั้งนี้ ต้องกำหนดหัวข้อให้วิทยากรแต่ละคน ไม่เช่นนั้นเนื้อหาอาจจะซ้ำซ้อนกัน  ผู้ฟังสับสนได้  ดิฉันก็นั่งคิด นอนคิดว่าจะจัดสรรเนื้อหาอย่างไร....  และแล้วก็ปิ๊งไอเดียว่า ในฐานะผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกแบบเข้มข้นเป็นพิเศษสำหรับผู้เป็นเลขานุการแล้วนั้น  เขามีขั้นตอนการทำงานอย่างไร  ก็กลับไปอ่านทบทวนอีกครั้ง (เพิ่งเข้าใจนี่ละค่ะว่า มีปัญหาแล้ว...จะเกิดปัญญา...)  แล้วก็พบว่า แบ่งเนื้อหาได้อย่างลงตัว คือ

1. การเตรียมตัวก่อนการประเมิน

2. การดำเนินการระหว่างการประเมิน

3. การดำเนินการหลังการประเมิน

โดยดิฉันได้รวบรวมรายละเอียดไว้ในหัวข้อ "บทบาทและหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน" เนื้อหาลงตัวกับวิทยากร 3 คนพอดิบพอดี  จากนั้นเวียนเมล์แจ้งว่า วิทยากรแต่ละคนสามารถเลือกในหัวข้อที่ถนัดได้เลย  ส่วนดิฉันขอเลือกเป็นคนสุดท้าย 

คุณรัตติยา ก็เลยได้เตรียมบทบาทของเลขานุการก่อนการประเมิน

คุณอมรพรรณ ก็เล่าประสบการณ์ตรงในระหว่างการประเมินคุณภาพภายใน

ดิฉันถือโอกาสเผยแพร่เอกสารที่รวบรวมไว้ เผื่อเลขานุการ หรือผู้เตรียมตัวเป็นเลขานุการในอนาคตจะได้ศึกษาเอกสาร ซึ่งหากเลขานุการท่านใดมีประสบการณ์ตรงที่นอกเหนือจากนี้ สามารถให้ข้อเสนอแนะได้นะคะ  เพราะการเรียนรู้จากภาคสนามย่อมหลากหลาย และหาอ่านได้ยากจากตำรา  จะได้รวบรวมเป็นองค์ความรู้สำหรับ "เลขานุการ" เป็นการเฉพาะ...

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 กรกฎาคม 2552 13:42 แก้ไข: 22 กรกฎาคม 2552 14:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.61.235
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ