นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1581
comment: 0

เทคนิค Evolved gas analysis-Mass Spectrometry

เทคนิค Evolved gas analysis-Mass Spectrometry

บันทึกเดิม

Applications ของ Pyrolysis-GC/MS

http://share.psu.ac.th/blog/pan3/43686

เทคนิค Evolved gas analysis-Mass Spectrometry  (EGA-MS)

ทำไมต้องทำ  (EGA-MS) ?

ตัวอย่างประเภทโพลิเมอร์เมื่อถูกให้ความร้อน จะทำให้สารส่วนที่สามารถระเหยได้ง่าย ( volatile components) ระเหยออกมา และสุดท้าย ส่วนที่เป็นโพลิเมอร์จะถูก degrade สำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค EGA จะใช้คอลัมน์ deactivated capillary ซึ่งไม่มีการเคลือบด้วยสาร stationary phase  ขนาดของคอลัมน์จะสั้น  (2.5 m, 0.15 mm i.d ) ต่อโดยตรงเข้า Mass spectrometer ตัวอย่างจะถูกให้ความร้อนใน Pyrolyzer ที่อุณหภูมิในช่วง (i.e. 40 - 800 °C). จากนั้นส่วนที่เป็น evolved gases จะเคลื่อนที่ไปยังตัวตรวจวัด (detector) โดยไม่ผ่านการแยกทางด้าน Chromatography แต่ผลที่ได้จะเห็นเป็นลักษณะ  EGA Thermogram โดยแกน X เป็นอุณภูมิ ส่วนแกน Y เป็นค่า Response ของสาร ดังนั้นเราจะเห็นกราฟที่ได้จากการทดสอบด้วยเทคนิค EGA เป็นภูเขา 2 ลูก โดยที่ภูเขาลูกแรกเป็น สารกลุ่ม Volatile จะออกมาในช่วงอุณภูมิประมาณ 40-400 °C ส่วนสารที่เป็นโพลิเมอร์จะออกมาในช่วงอุณภูมิที่เกิดการ Pyrolysis ช่วงอุณภูมิ 500 °C ขึ้นไป

การทำ EGA เพื่อเป็นการดูลักษณะของสารที่ออกมาจากตัวอย่างว่ามีช่วงอุณภูมิใดบาง ดังนั้นขอแนะนำว่าการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Pyrolysis-GC/MS ควรจะต้องทำ EGA-MS ก่อน เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ว่าจะวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคใดต่อไป

- Single-shot analysis (Py-GCMS)

- Double-Shot analysis (TD/Py-GCMS)

- Heart-cut analysis (Heart-cut EGA-GCMS)

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 April 2017 09:36 Modified: 12 August 2017 08:55 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.207.240.230
Message:  
Load Editor
   
Cancel or