นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser

PY-GC/MS: แก้ปัญหาหน้างานการ Leak ณ จุดต่อของชุด Pyrolyser ขณะที่ทำการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคPyrolysis-GC/MS เริ่มสังเกตอาการผิดปกติของลักษณะ baseline ที่ได้ ดูไม่เหมือนเดิม ผิดเพี้ยน ผิดปกติ ไม่อยากได้แบบนี้ เกิดอะไรขึ้น จากนั้นเริ่มไล่หาสาเห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 05 ธันวาคม 2560 11:34 แก้ไข: 05 ธันวาคม 2560 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วิธีทำความสะอาด Sample cup สำหรับการทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค PY-GC/MS

การเตรียมตัวอย่างสำหรับการทดสอบด้วยเทคนิค Pyrolysis-GC/MS ตัวอย่างจะถูกนำมาบรรจุในถ้วยตัวอย่างขนาดเล็กๆดังรูป ซึ่งก่อนที่จะนำมาใช้งานหรือหลังจากใช้งานแล้ว อุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องสัมผัสกับตัวอย่างต้องการผ่านเผาด้วย A butane torch เพื่อเป็นการกำจัด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 07 สิงหาคม 2560 08:31 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โปรแกรม F-Search สำหรับ PY-GC/MS

การทดสอบตัวอย่างด้วยเทคนิค Py-GC-MS ผลการทดสอบที่ได้ในรูปของ EGA Thermogram และ Mass Spectrum ของสารในตัวอย่างสามารถเปรียบเทียบข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลต่างๆดังนี้ โปรแกรม F-Search สามารถ Search หาสารประกอบตามกลุ่มดังนี้ 1. Polymer search โดยใช้ข้อม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 15 พฤษภาคม 2560 09:27 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การเตรียมตัวอย่างสำหรับทดสอบด้วย Pyrolysis-GC/MS

การเตรียมตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Pyrolysis-GC/MS สามารถเตรียมได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอย่างโดยสรุปจะมีอยู่ 4 วิธีหลักๆดังนี้ 1. เตรียมตัวอย่างให้มีลักษณะเป็นฟิล์มบาง ให้ละลายตัวอย่างในตัวทำละลาย จากนั้นดูดด้วย Syringe ใส่ในถ้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2560 08:46 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS)

Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS) การวิเคราะห์แบบ Double-Shot Analysis (TD/Py-GCMS) จะได้ข้อมูลสาร volatile compounds ในช่วงอุณหภูมิ 100-300 องศาเซลเซียส และสารที่เกิดในช่วงอุณหภูมิ Pyrolysis คือ 500 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า ดังนั้นการวิเคราะห์ตั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2560 09:08 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Single-Shot/Pyrolysis-GCMS

การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิค Pyrolysis แบบ Single-Shot Analysis การวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Flash Pyrolysis เป็นการตั้งค่าอุณหภูมิค่าเดียวในการทำให้เกิดกระบวนการไพโรไลซิสโดยตั้งค่าที่อุณหภูมิสูงพอที่จะเกิดกระบวนการไพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 15 เมษายน 2560 12:07 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิค Evolved gas analysis-Mass Spectrometry

บันทึกเดิม Applications ของ Pyrolysis-GC/MS http://share.psu.ac.th/blog/pan3/43686 เทคนิค Evolved gas analysis-Mass Spectrometry (EGA-MS) ทำไมต้องทำ (EGA-MS) ? ตัวอย่างประเภทโพลิเมอร์เมื่อถูกให้ความร้อน จะทำให้สารส่วนที่สามารถระเหยได้ง่าย (... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 10 เมษายน 2560 09:36 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Applications ของ Pyrolysis-GC/MS

Applications ของ Pyrolysis-GC/MS Pyrolysis-GC/MS สามารถวิเคราะห์หาองค์ประกอบในตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น - polymers, plastics, rubber, paints, dyes, resins, coatings, cellulose, wood textiles, oils สำหรับการทดสอบตัวอย่างด้วย Multi-Shot Pyrolyser... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 03 เมษายน 2560 09:30 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ทำความรู้จักกับ Pyrolyser Gas Chromatography

Pyrolysis-Gas chromatography/Mass spectrometry (Py-GC/MS) Pyrolyser Gas Chromatography สามารถนำมาใช้ในการบ่งบอกลักษณะของ materials ได้หลากหลายชนิดทั้งที่ไม่สามารถละลายได้ในตัวทำละลาย หรือ materials ที่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อน-ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 20 มีนาคม 2560 02:31 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Pyrolysis-Gas chromatography/Mass spectrometry (Py-GC/MS)

วันนี้เข้าสู่โหมดบันทึกงานทางด้านวิชาการกันบ้าง งานทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างหลากหลาย ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ สารที่ต้องการวิเคราะห์ในตัวอย่างก็มากมายหลายชนิดขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่จะทดสอบ เทคนิคการทดสอบตัวอย่างมีเยอะแยะไปหมด แต่อย่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 31 มกราคม 2559 17:29 แก้ไข: 12 สิงหาคม 2560 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]