นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

อ่าน: 806
ความเห็น: 0

ฝึกอบรม การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้  จัดฝึกอบรม เรื่อง การจัดการสวนยาง จัดการชีวิต เพื่ออนาคตที่มั่นคง  ให้กับ ชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City)  โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก..

1. ชุมชนบ้านโคกขี้เหล็ก

2. ชุมชนบ้านม่วงค่าย

3. ชุมชนบ้านหลุมหัวล้าน

4. ชุมชนบ้านทุ่งรื่น-หัวจักร

5. ชุมชนบ้านไร่อ้อย

6. ชุมชนบ้านสวนพลู

7. ชุมชนบ้านฉลุง

รวมจำนวน 50 คน 

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ

และในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม 2559 จะมีการศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยเทพา และ อ.จะนะ อีกครั้งหนึ่ง

 

วิทยากร ประกอบด้วย

1. ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

 2. ผศ.ดร.ปราโมทย์  แก้ววงศรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 3. ดร.เจษฎา โสภารัตน์ อาจารย์ภาควิชาธรณีศาสตร์

 4. คุณประกิจ  ทองคำ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

ดำเนินการโดย กลุ่มงานบริการวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


สร้าง: 17 พฤษภาคม 2559 10:21 แก้ไข: 17 พฤษภาคม 2559 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ