นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1920
comment: 0

โครงการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1. ดร.อุมาพร มุณีแนม 2. นายพงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

โครงการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)เขื่อนรัชชประภา 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ดร.อุมาพร มุณีแนม
2. นายพงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..


หนึ่งงานวิจัย..ใน..หนังสือ

รัชชประภา ทรัพยากร ISBN: 978-616-271-120-6
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.)
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
ขอบพระคุณครับ
Reported by www.Pongbaworn.Net

Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.228.11.9
Message:  
Load Editor
   
Cancel or