นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 762
ความเห็น: 1

ทบทวน วรรณกรรม "เทคโนโลยีทางการศึกษา"

เทคโนโลยีทางการศึกษา

หลายครั้ง หลายหน การขาดความรู้ ทำให้ขาดความเข้าใจ ในหลายเรื่อง

แม้แต่ หลายคน ยังไม่รู้ หรือ รู้แต่ไม่แน่ชัด หรือ ไม่อยากรู้ หรือ ลืมไปแล้วว่า

ในสังคม ในระบบการศึกษา ยังมี คำว่า 

" เทคโนโลยีทางการศึกษา "

ขอทบทวน วรรณกรรม คำนี้ โดยสืบค้นจาก GOOGLE พบว่า

เทคโนโลยีการศึกษา (อังกฤษEducational Technology)
เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design)

โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นคำที่มาจากคำสองคำ คือ

 เทคโนโลยี ที่มีความหมายว่า เป็นศาสตร์แห่งวิธีการ ซึ่งมิได้มีความหมายว่าเป็นศาสตร์แห่งเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่รวมถึง วัสดุและวิธีการด้วย เมื่อมาเชื่อมกับคำว่า 

การศึกษา เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายว่า การประยุกต์เครื่องมือ วัสดุและวิธีการไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมใหม่เพื่อการเรียนรู้ 

และ อีกมากมาย สงสัยเพิ่มเติม ตามลิ้งไป ชม กันได้ครับ

อ้างอิง :: http://goo.gl/DYppFB

 

หลาย..ครั้ง
หลาย...หน
หลายคน... ไม่เข้าใจ

ความหมาย ของแต่ ละคำ ดังนี้ ครับ

โสตทัศนูปกรณ์ = อุปกรณ์ เฉพาะเครื่องมือครับ

โสตทัศนศึกษา = รวมหมดที่ให้การศึกษาครับ

เทคโนโลยีทางการศึกษา Education Technology = กว้างไปถึงวิธีการทั้งหมดนะครับ

** ส่วน IT เป็นส่วนเล็กๆ ของ Education Technology ครับ **

หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กุมภาพันธ์ 2558 09:50 แก้ไข: 18 กุมภาพันธ์ 2558 10:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

หลาย..ครั้ง

หลาย...หน

หลายคน... ไม่เข้าใจ

ความหมาย ของแต่ ละคำ ดังนี้ ครับ

** โสตทัศนูปกรณ์ = อุปกรณ์ เฉพาะเครื่องมือครับ

** โสตทัศนศึกษา = รวมหมดที่ให้การศึกษาครับ

** เทคโนโลยีทางการศึกษา Education Technology = กว้างไปถึงวิธีการทั้งหมดนะครับ

*** ส่วน IT เป็นส่วนเล็กๆ ของ Education Technology ครับ ***

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.218.187
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ