นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณเร
Ico64
เรวัต รัตนกาญจน์
เลขานุการคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1198
ความเห็น: 7

Homework

คุณธรรมจริยธรม

วันนี้เป็นวันที่อากาศดีอีกวันหนึ่ง ประกอบกับเป็นวันหยุดก็เลยกลับมาเขียนบันทึกอีกครั้ง ครั้งแรกได้เขียนบันทึกตอนเข้าอบรมการใช้บล็อก ที่มีพี่เมตตาเป็นวิทยากร (หลัก) ช่วยให้ผมและชาว นบ.ม.อ. รุ่นที่ 2 บางคนที่ยังไม่เคยใช้บล็อกได้เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ขอบคุณอีกครั้งครับ

การอบรมหลักสูตรนักบริหารของ ม.อ. ถือเป็นหลักสูตรที่ดีมากที่จะช่วยให้ผู้ที่จะต้องมีหน้าที่รบผิดชอบในฐานะผู้บริหารในทุกระดับได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่ผู้บริหารพึงจะมีให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ผู้บริหารพึงจะมี และพึงจะปฏิบัติ

ถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงคุณธรรมและจริยธรรมอยู่เสมอๆ แต่จะมีใครสักกี่คนที่จะเข้าใจและเข้าถึงคุณธรรมและจริยธรรมอย่างถ่องแท้ หลังจากที่ได้รับฟังแนวความคิดจากวิทยากร คือ ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล คุณเนตร จันทรัศมี คุณหมอสายบัว ชี้เจริญ และคุณหมอฐิติมา สุนทรสัจ ทำให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของคำว่า "คุณธรรมและจริยธรรม" มากขึ้น การที่ผู้บริหารจะบริหารองค์กร ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนครอบครัวให้ประสบความสำเร็จผมเข้าใจว่าบุคคลท่านนั้นจะต้องมีเข้าใจในบทบาทและภาวะของตนเอง ซึ่งหากเป็นผู้บริหารสิ่งที่สำคัญและจำเป็น ควรจะต้องมีคือ

1. สติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ

2. น้ำใจ การให้ เสียสละ รับผิด แบ่งชอบ

3. สมานอัตตา มหาตตมะ รักษ์หมู่คณะยิ่งกว่าตน

4. ครองตน ดำรงตนเยี่ยงปูชนียบุคคลให้ปรากฏแก่ผู้คน ใหประชาชนชื่นใจ

จากสี่ข้อดังกล่าว หากผู้บริหารในทุกระดับมีภาวะและการดำรงตนครบก็ไม่แปลกที่ผู้บริหารท่านนั้น องค์กร และครอบครัวจะมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน รวมถึงเป็นที่รักของบุคคลโดยทั่วไป

จากประเด็นที่ได้กล่าวมาพอสังเขป คงจะพอสรุปได้ว่าสิ่งที่จำเป็นในการบริหารองค์กรหรือหน่วยงานใดๆ ให้ประสบผลสำเร็จ คือการปฏิบัติตนให้อยู่ในแนวทางของคุณธรรมและจริยธรรม และยิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น "ผู้บริหาร"

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 มิถุนายน 2552 11:42 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2552 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาอ่านค่ะ...คนตรวจการบ้านจะเป็นอีกทีม

ซึ่งไม่ใช่ผม
และไม่ใช่ผม ^_^

แต่ละคนไม่ใช้ทั้งนั้นเลย แต่อยากจะใช่นะ

ป่าวอยาก

มาลอกการบ้าน...อย่าเถียงกันๆ

มาตรวจการบ้านว่ามีใครส่งหลังเราอีกมั๊ยนี่..อุอุ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ