นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คุณเร
Ico64
เรวัต รัตนกาญจน์
เลขานุการคณะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1466
ความเห็น: 1

บอกเล่าผ่าน blog

ลองแล

วันนี้เป็นโอกาสและจังหวะดีอีกครั้งที่ได้บันทึกรายละเอียดผ่าน blog เนื่องด้วยได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารของมหาวิทยาลัย หรือที่เขาเรียกกันว่า นบ.ม.อ. รุ่นที่ 2

30 พ.ค. 52 ตั้งแต่ช่วงเช้าตลอดบ่ายของวัน เราได้รับรู้และฝึกปฏิบัติอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลผ่านระบบ blog และได้รับโจทย์ให้ลองสรุปการเรียนรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 52 พวกเรา (นบ.มอ. 2) ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลายท่านได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร คือ

1. ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

2. คุณเนตร  จันทรัศมี

3. คุณหมอสายบัว ชี้เจริญ

4. คุณหมอฐิติมา สุนทรสัจ

จากการได้รับความรู้จากวิทยากร ทำให้พวกเรามีความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารมากขึ้น .... ขอพักก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าต่อ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 30 May 2009 14:10 Modified: 30 May 2009 14:22 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

อย่าพักนานนะครับ

เดี๋ยวครูใหญ่มาตรวจการบ้าน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ