นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

Page Visits: 1707
comment: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
ลักษณะรูปพรรณของธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
            
             

            ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์ชุดธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา ๑ บาท ๕ บาท และ ๑๐ บาท จำนวน ๑๕ ล้านชุด เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๐ แล้ว 
ธนบัตรดังกล่าวมีจุดเด่น คือ มีรูปแบบย้อนยุค และจัดพิมพ์เป็นชุดโดยไม่ตัดเป็นรายฉบับ
ัธนบัตรที่ระลึกฯ มี ๒ ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ ๑ จ่ายแลกชุดละ ๓๐๐ บาท ประกอบด้วย ชุดธนบัตรที่ระลึกฯ ซึ่งเลขหมายธนบัตรขึ้นต้นด้วยเลข ๙   แผ่นพับบรรจุธนบัตร และบรรจุภัณฑ์
ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดพิมพ์จำนวน ๑ ล้านชุด *** ขณะนี้ปิดรับจองแล้ว ***

ประเภทที่ ๒ จ่ายแลกชุดละ ๑๐๐ บาท ประกอบด้วย ชุดธนบัตรที่ระลึกฯ และแผ่นพับบรรจุธนบัตร จัดพิมพ์จำนวน ๑๔ ล้านชุด ยังคงมีเหลือ
อีกจำนวนหนึ่ ผู้สนใจสามารถสอบถามและสั่งจองได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ
         

             เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจสั่งจองชุดธนบัตรที่ระลึกฯประเภทที่ ๑ ซึ่งจ่ายแลกพร้อมบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก ดังนั้น  ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงอนุญาตให้ มูลนิธิกรมหลวงสงขลานครินทร์ฯ จัดทำกรอบอะคริลิกบรรจุธนบัตรที่ระลึกฯ
เพิ่มเติม โดยจำหน่ายพร้อมกับถุงผ้าฝ้ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ
ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด และสั่งจองได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์
และสถาบันการเงินของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ผู้ที่สั่งจองชุดธนบัตรที่ระลึกฯ ทั้งประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ สามารถรับธนบัตรฯ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2356-8689-90

http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Banknotes/Museum/HTML/Model80years.htm

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ธนบัตร
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 ตุลาคม 2550 15:43 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2550 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.200.21
Message:  
Load Editor
   
Cancel or