นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 2406
comment: 2

เรื่องเล่าจากสัมมนาที่ประชุมคณบดี (ตอน 2)

อ่านตอนที่ 1 (ที่นี่)

หากจะพูดถึงความเก่งในวิธีการสอนของอาจารย์ ก็น่าเห็นใจ เพราะอาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่อรับมาเป็นอาจารย์แล้วส่งไปเรียนต่อกลับมา ก็ได้รับมอบภารกิจให้สอนโดยที่ไม่ได้ผ่านการอบรมเทคนิคการสอนอย่างจริงจัง จะมีการอบรมในหลักสูตรอาจารย์ใหม่บ้าง มีเนื้อหาวิธีการสอนบ้างแต่คงไม่พอที่จะช่วยให้เป็นอาจารย์ที่มีฐานความรู้ในศึกษาศาสตร์พอที่จะถ่ายทอดได้ อาจารย์แต่ละคนจึงใช้พรสวรรค์ของตนเองในการพัฒนาวิธีการเรียนการสอน กล่าวคือเมื่อรับมาเป็นอาจารย์แล้ว ก็ปล่อยให้สอนกันไปตามยถากรรม

มีมหาวิทยาลัยไม่น้อยที่ตื่นตัวในเรื่องวิธีการสอน เช่น The University of Melbourne ประกาศว่าจะเป็น Esteem University จะผลิตบัณฑิตให้เป็น Excellent Graduates ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยจะเป็น New Generation Degree พร้อมกันนั้นในปี 2007 มหาวิทยาลัยได้จัดทำ Teaching and Learning Strategic Plan 2007 ขึ้นเพื่อเป็นแผนที่นำทางให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ที่ Harvard อาจารย์นอกจากจะวิจัยเก่งระดับโลกแล้ว ยังมีทักษะด้านการสอน สอนเป็น ถ่ายทอดเก่ง สอนแบบจริงจัง สอนแบบเอาใจใส่ เพื่อให้ผู้เรียนต้องรู้ ต้องเข้าใจ ต้องปฎิบัติได้ จึงบรรลุวัตถุประสงค์ (หลังกำแพงฮาร์วาร์ด:เรียนรู้ความเป็นเลิศทางปัญญา โดย เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)

ใน ม.อ. เรา การเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับ เราเห็นพัฒนาการพอสมควรเห็นความพยายามของอาจารย์ของเราก็มาก เช่น

• คณะแพทยศาสตร์สอนด้วยหลักสูตรแบบ PBL (Problem-based Learning)

• คณะทันตแพทยศาสตร์สอนด้วยหลักสูตร Competency-based Learning

• บางวิชาของหลายคณะสอนแบบ PBL หลายหลักสูตรของเรามีวิชาโครงงานนักศึกษา สหกิจศึกษา ฝึกงาน

• บางวิชาเสริมด้วยการนำความรู้มาประกอบการแสดงละคร

• บางวิชาทำบทเรียนเป็นคาราโอเกะ (กรณีคณะพยาบาลศาสตร์)

• หลายคณะมีโครงการพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน มี TA (teaching assistance) มีการติว เป็นต้น

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2551 ได้มีโอกาสคุยกับหัวหน้าภาควิชาท่านหนึ่งที่วิทยาเขตปัตตานี ท่านพูดว่า "มหาวิทยาลัยเราให้ความรู้ ให้การอบรม ให้การดูแลชุมชนในพื้นที่ดีมาก ซึ่งก็ดีแล้ว แต่เรายังดูแลลูกศิษย์ของเราเองไม่เต็มที่ นักศึกษาของเราสอบตกจำนวนมาก เราควรจะหันความสนใจมาดูแลนักศึกษาของเราให้มากขึ้น"

เมื่อพูดถึงวิธีการเรียนการสอนแล้วทำให้นึกถึงLearning Pyramid ที่ว่า การเรียนรู้ด้วย Lecture นั้นผู้เรียนได้รับความรู้น้อย ถ้าเป็นเช่นนั้น พวกเราคงต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างจริงจัง  บนพื้นฐานของความศรัทธาที่แท้จริงกันล่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 กรกฎาคม 2551 05:53 แก้ไข: 09 กรกฎาคม 2551 05:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

เรียนท่านอธิการบดี

เรื่องเกี่ยวกับการสอนนี้ ผมขอโยงเข้ากับเรื่องของการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ด้วยนะครับ สิ่งที่ท่านอธิการบดีได้กล่าวถึงเรื่องวิธีการสอนของอาจารย์นั้นมีปัญหาสำหรับอาจารย์ใหม่จริง ๆ ครับ เพราะอาจารย์ใหม่ไม่ได้มีการเรียนด้านการสอนเลยแม้แต่น้อย (ยกเว้นอาจารย์สาขาวิชาด้านการสอนโดยตรง) แต่ต้องมาสอน อาจารย์ใหม่จึงต้องอาศัยพรสวรรค์ของตนเองและการลองสอนกันไป แม้ว่าจะมีการอบรมอาจารย์ใหม่ (ซึ่งอบรมไม่กี่วัน) แต่ก็ช่วยไม่ได้มากเท่ากับผู้ที่ได้เรียนด้านการสอนมาโดยตรง นอกจากนี้ อาจารย์ใหม่หลายท่านก็อาศัยการนำเทคนิคทีตนเองได้รับจากการเรียนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาใช้ (ครูพักลักจำครับ) กว่าจะสอนได้เข้าที่เข้าทางก็ต้องใช้เวลาทดลองกันไปอยู่ไม่น้อย แล้วทำไมการคิดเลือกอาจารย์ใหม่จึงยังคงให้มีการทดสอบการสอน โดยนำส่วนนี้มาคิดคะแนนด้วย ซึ่งอาจจะไม่เป็นธรรมและเป็นการกีดกันผู้ที่มีความตั้งใจดีอีกวิธีการหนึ่ง (ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าผู้สมัครคงยังสอนไม่ค่อยดี) นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ต้องมีอาจารย์ในสขาวิชานั้นเข้าเป็นกรรมการคัดเลือกด้วยอย่างน้อยหนึ่งท่านจึงจะถูกต้องและเหมาะสม  (บางสาขาวิชามิได้ให้อาจารย์ประจำสาขาวิชานั้นเข้าร่วมคัดเลือกเลย แม้ว่าอาจารย์สาขาวิชานั้นจะไม่ใช่หัวหน้าสาขาก็ตามซึ่งจะทดสอบผู้สมัครในเชิงวิชาการเฉพาะด้านได้อย่างไร)

นอกจากนี้ การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในบางสาขาวิชาที่ขาดแคลนมาก ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ว่าเป็นสาขาขาดแคลนนั้น (โดยเฉพาะวิทยาเขตน้องใหม่ทั้งหลาย) ควรมีการพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นพิเศษ มิใช่มุ่งเน้นแต่ที่จะให้ได้คนเก่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรต้องพิจารณาถึงความตั้งใจและยินดี และความสามารถของผู้สมัครในระดับหนึ่ง อย่าลืมนะครับว่า วิทยาเขตน้องใหม่เมื่อเทียบกับวิทยาเขตหาดใหญ่หรือปัตตานีแล้ว ผู้สมัครย่อมที่จะพิจารณาในเรื่องของความสะดวกสบายหรือความเจริญนี้ด้วย ดังนั้น ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในวิทยาเขตน้องใหม่จึงเกิดขึ้นมาก

บางวิทยาเขตได้นำเอาเรื่องการสอนมาเป็นเครื่องตัดสอนใจในการคัดเลือกบุคคลอย่างจริงจัง แต่อย่าลืมนะครับว่าสมัยที่พวกเรามาเป็นอาจารย์กันครั้งแรก ๆ นั้น พวกเราก็ประสบปัญหาเรื่องการสอนกันอยู่บ้างไม่มากก็น้อยและค่อย ๆ พัฒนาขึ้นมา แล้วยังจะเอาวิธีการนี้มาเป็นเครื่องมือในการกีดกันผู้สมัครอีกหรือครับ

เท่าที่ทราบมา มีผู้สมัครหลายคนที่มีผลการเรียนไม่เลวและมีความตั้งใจที่จะมาเป็นอาจารย์มาสมัคร แต่ก็ไม่สามารถมาเป็นอาจารย์ได้ น่าเสียดายกับบุคคลเหล่านี้ที่มีความตั้งใจดีและน่าจะเป็นบุคคลากรที่ดีในอนาคตของ มอ.เมื่อเทียบกับหลาย ๆ คนที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์แล้วลาออกไป อีกสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ เมื่อเราได้บุคลากรมาแล้ว น่าจะคิดว่าจะทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเราได้นานที่สุดหรือตลอดไปจนเกษียณอายุราชการ น่าจะมีการออกแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการด้านสวัสดิการของบุคลากรของ มอ. หรือทำอย่างไรให้บุคคลากรมีความต้องการอยู่กับ มอ. (จงรักภัคดีต่อ มอ.) ตลอดไป

ไม่แน่ใจว่า วิธีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ของ มอ. จะเหมาะสมหรือไม่ และการที่ไม่มีอาจารย์เฉพาะสาขาวิชานั้นเข้าร่วมการทดสอบด้วยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือครับ

Ico48
ไม่ออกนาม [IP: 192.168.100.112]
10 กรกฎาคม 2551 11:09
#32107

เรียน ท่านอธิการบดี

เห็นด้วยเรื่องที่ว่าทำอย่างไรให้อาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่กับมอ. นานๆ วิทยาเขตเล็กๆ เช่น ภูเก็ต ที่ผมอยู่นั้นมีคนมาทำงานไม่กี่ปี ก็ลาออก  อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ค่าครองชีพสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ หากอยู่ที่จังหวัดนี้ทำอย่างอื่นรวยกว่าเยอะ ตอนนี้ได้ Phd หมายหลายอัตราที่ย้ายมาจากปัตตานี คงไม่ไปไหนแล้ว แต่อาจารย์ที่บรรจุไหมทำอย่างไรให้เขาอยู่กับเรานานๆ เป็นไปได้ไหมครับว่าน่าจะมีเงินเดือนที่ขึ้นกับค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้วิทยาเขตเล็กๆ  ก็ยังมีปัญหาด้านสาธารนูปโภค เช่นปัญหาเรื่องน้ำ สถานที่ออกกำลังกายเช่น fitness สระว่ายน้ำ โรงอาหารที่ขายอาหารราคาถูกตอนนเช้าและตอนค่ำ (ปัจจุบันโรงอาหารมีขายหลัง 10 โมง บ่าย 3 โมงก็หยุดขายแล้ว) สหกรณ์จำหน่ายสินค้า อีกอื่นๆ มากมายที่ยังขาดอยู่ทำให้อาจารย์เก่งๆ มาอยู่ไม่นานก็ย้ายไปที่อื่น ทำให้วิทยาเขตเล็กๆ พัฒนาไปได้ช้าเพราะขาดคนเก่งๆ ทั้งทางด้านวิชาการและการสอน

 ขอแสดงความนับถือ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

 

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.132.225
Message:  
Load Editor
   
Cancel or