นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2415
ความเห็น: 4

ความรู้..ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน (ตอนที่ 1)

ความรู้ทางธรรมที่ส่งผ่านกัน

มาลองจินตนาการกัน มหาวิทยาลัยตั้งมา 40 ปี ส่งคนไปเรียนต่อปริญญาเอกก็มาก ทำวิจัยก็เยอะ  คำถามคือ ณ วันที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ 40 ปี  ผมตั้งคำถามว่า ความรู้ของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ไหน

ถ้าจะตอบเรื่องนี้ต้องดูไปที่ 2 จุดก่อน

จุดที่ 1 ให้ดูการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมของทุกศาสนา ความรู้ทางธรรมของทางศาสนา เกิดมา 2000 กว่าปีแล้ว ทำไมยังถ่ายทอดถึงรุ่นปัจจุบันได้อย่างเข้มแข็ง

องค์ประกอบของแต่ละศาสนา จะมีกระบวนการถ่ายทอด 3 ชั้นคือ
มีองค์ความรู้ที่กำเนิดจากศาสดาองค์ความรู้นั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้มีผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระศาสดา

ศาสนาพุทธ องค์ความรู้เกิดจากพระพุทธเจ้าองค์ความรู้นั้นจะถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก และถูกถ่ายทอดโดยพระสงฆ์สาวกของศาสนา  
ศาสนาอิสลามจะพบว่าคำสอนของพระอัลลอห ได้ถูกถ่ายทอดให้กับมูฮัมมัด คำสอนถูกบันทึกใน คัมภีร์อัลกุระอ่าน ถูกถ่ายทอดโดยผู้นำศาสนาอิสลาม  
ศาสนาคริสต์ มีพระเยโฮวาห์ ศาสดาคือพระเยซูเจ้า  มีคำภีร์ไบเบิล(The Bible)พระในคริสตศานา เป็นผู้ถ่ายทอด

ทั้ง 3 องค์ประกอบทำให้การถ่ายทอดความรู้ทางธรรม ยั่งยืนยาวนานมากกว่า 2000 ปี นั้นคือ การถ่ายทอดความรู้ทางธรรม ที่สามารถส่งผ่านความรู้มาจนถึงปัจจุบัน

จุดที่ 2ให้ดูการถ่ายทอดความรู้ทางโลก 

ติดตามตอนหน้านะครับ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2551 15:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
Pisan (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
22 กุมภาพันธ์ 2551 15:47
#21688

ผมเห็นด้วยครับว่าการถ่ายทอดความรู้ทางธรรมมีกระบวนการถ่ายทอด 3 ชั้น คือ มีองค์ความรู้ที่กำเนิดจากศาสดาองค์ความรู้นั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้มีผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระศาสดา

แต่น่าจะมีเงื่อนไขร่วมกันประการหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลย นั่นคือ ความรู้นั้นต้องเป็นประโยชน์ เป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริง มิเช่นนั้น ความรู้นั้นก็คงไม่อาจอยู่ได้มากว่า 2,000 ปีครับ

ในยุคหลังพุทธปรินิพพานใหม่ ๆ  มีการสังคายนาพระธรรมวินัย  โดยพระอรหันต์ 500 รูป (พระอานนท์บรรลุเป็นพระอรหันต์ทันก่อนวันสังคายนาพอดี)  ยังไม่มีการบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร  แต่ใช้วิธีการท่องจำสืบต่อกันมาที่เรียกว่า "มุขปาฐะ"  ครับ  ซึ่งสามารถทำได้เพราะมีพระอรหันต์ผู้หมดกิเลสมากมาย  อีกหลายร้อยปีต่อมาจึงมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรครับ

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8E%E0%B8%81 

 

 

 เห็นด้วยกับคุณPisan Banchusuwan ที่ว่า    การถ่ายทอดความรู้ทางธรรมมีกระบวนการถ่ายทอด 3 ชั้น คือ มีองค์ความรู้ที่กำเนิดจากศาสดาองค์ความรู้นั้นได้ถูกบันทึกเอาไว้มีผู้ถ่ายทอดคำสอนของพระศาสดา      และต่อมาก็มีผู้ปฏิบัติตาม/นำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตกันมาตั้ง 2000กว่าปี  แสดงว่าผู้คนทั่วโลกได้พิสูจน์แล้วว่านำไปปฏิบัติได้จริง

   ถ้าเทียบกับความรู้ทางโลก   เช่น  องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยในมหาวิทยาลัย    มีองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักวิจัยมากมาย  ได้บันทึกไว้ในpaperมากมายหลายเล่มเช่นกัน.....ผู้คนหลายฝ่ายก็อยากเห็นองค์ความรู้/เทคโนโลยีเหล่านั้น  ถูกนำมาถ่ายทอดสู่สังคม/ชุมชน   เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้เหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติ/ใช้ได้จริง ... ประชาชน/ประเทศชาติได้รับประโยชน์จริง....ให้สมกับที่หลายๆมหาวิทยาลัยมุ่งจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นวิจัยนะคะ....

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ