นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2169
ความเห็น: 0

ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน...ในองค์กร (ตอนที่ 3)

ผมอยากกล่าวว่า KMไม่ใช่เรื่องอื่นไกลไปจากเรื่องของ “การสื่อสารระหว่างผู้คนในองค์กร” “การแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดจิตวิญญาณสู่กัน” และท้ายที่สุดคือ “การสื่อสารในระดับลึกจากใจสู่ใจระหว่างผู้คนในองค์กร” การยอมรับกันในทุกแง่มุม การไว้วางใจกัน
(click )อ่านตอนที่ 1       (click) อ่านตอนที่ 2 

ความรู้ที่ต้องส่งมอบกัน
ประการสุดท้ายประเด็นจิตวิญญาณของผู้คนในองค์กร
บุคลากรของเราต้องตระหนักร่วมกันว่าเราเอาภาษีของประชาชนปีละ
4,000 ล้าน ต้องตระหนักว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสมบัติของประชาชน  ผู้คนของเราต้องมีจิตสำนึกมีจิตวิญญาณที่ต้องรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยที่เราทำงานเราช่วยกันพัฒนานี้เป็นสมบัติของสาธารณะ เราต้องมีความรู้สึกว่าเงินเดือนที่เลี้ยงชีวิตของเราเป็นภาษีของราษฎร์ หากคิดเช่นนั้นจะเกิดจิตวิญญาณสาธารณะและจะเกิดแรง ต้องทำให้คนมีจิตวิญญาณ คนจะมุ่งมั่นไม่เห็นแก่ตัวทำงานเพื่อตอบแทนประชาชน  
ที่กล่าวมา 3 ตอน เพื่อให้เห็นเชื่อมโยงการถ่ายทอด 3 ประเด็นสู่บุคลากรที่เป็นตัวจักรสำคัญขององค์กรว่าคนเท่านั้นสำคัญที่สุดเราจึงมาดูเครื่องมือที่ทำให้เกิด 3 ส่วน ทั้งความรู้ วัฒนธรรมและจิตวิญญาณ  

ผมอยากกล่าวว่า การจัดการความรู้ (KM) ไม่ใช่เรื่องอื่นไกลไปจากเรื่องของ
การสื่อสารระหว่างผู้คนในองค์กร   การแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดจิตวิญญาณสู่กัน  การสื่อสารในระดับลึกจากใจสู่ใจระหว่างผู้คนในองค์กร "การยอมรับกันไว้วางใจกัน" และ "การชื่นชมกัน" เครื่องมือที่หยิบมาใช้มีหลายรูป ต่างเป้าหมาย   เรารู้ว่าในประวัติศาสตร์การแบ่งปันความรู้ให้มนุษย์ชาติมีหลายวิธี  เขียน ตีพิมพ์ จัดประชุม สัมมนา การเล่าสู่กันฟังการออกจากที่ของตนเองมาพบกับคนอื่นๆ ซึ่งในปัจจุบันเรามีศัพท์เรียกเครื่องมือหลายให้สอดคล้องเช่น สุนทรียสนทนา กลุ่มนักปฏิบัติด้วยกัน เรียนรู้เพื่อที่จะเรียนลัด หรือในนามที่เรียกกันว่า  CoP  การเขียนบอกเล่าจากตัวตนของตนผ่านเครื่องมือที่เรียกว่า Blog  ซึ่งเป็นการถ่ายประสบการณ์วิธีคิดจากหัวของเราเป็นตัวอักษร ผมมองว่าดีทีเดียวเป็นทั้งการสะท้อนย้อนคิดการพัฒนาตนเองเรื่องการสื่อสารการเขียนที่ยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆ
                    มีการชวนกันเทียบเคียงสมรรถนะ
Benchmarking  การจัดกระบวนการทั้งหลายทั้งปวงคือการมาพบกัน คุยกัน ออกมาสื่อสารกันนั่นเอง แต่เครื่องมือเหล่านี้ถ้าจะทำให้ดีก็ต้องทำให้ผู้คนเหล่านั้นมีความสุขกับการใช้เครื่องมือเหล่านี้ ชื่นชมกัน ให้ความสำคัญกับตัวบุคคล จัดเวทีให้คนพบเจอกันให้มากขึ้นทำให้เนียนเป็นวิถีแห่งการแลกเปลี่ยน
 
              
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.8.46
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ