นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

praphot
Ico64
Mr. praphot nuntramas
ผู้อำนวยการกองกลาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1261
ความเห็น: 1

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

     ต่อไปนี้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของข้าราชการสายสนับสนุน ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารที่ ก.พ.อ.รับรองก่อน ซึ่งที่ประชุม ค.บ.ม.เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.50 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 8 ธ.ค.50 ได้เห็นชอบแล้วและจะออกเป็นระเบียบและประกาศในเร็วๆนี้

     ดังนั้นผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งหรือมีคุณสมบัติที่จะสมัครเข้าคัดเลือกจะต้องผ่านหลักสูตรดังกล่าวก่อน ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมอบให้ กองการเจ้าหน้าที่รีบไปจัดหลัดสูตรโดยเร็ว และคงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปรับการอบรม รวมทั้งความกระตือรือร้นของเจ้าตัวด้วย มิฉะนั้นผ่านการคัดเลือกแล้วจะไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 11 December 2007 15:55 Modified: 18 December 2008 11:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

  • เป็นหลักสูตรเช่นเดียวกับที่ ก.พ.จัด สำหรับผบ.ระดับสูง กลางหรือเปล่าคะ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ