นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยคณะทรัพยากรธรรมชาติ กำหนดจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันก่อตั้งคณะฯ (ครบ 3 รอบ) ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณลานไทร อาคาร 3 โดยมีกำหนดการคร่าว ๆ ดังนี้ 08.45 น. บุคลากรพร้อมกันบริเวณพิธี 09.00 น. เปิดงาน เล่ากำเนิดคณะทรัพยากรธรรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 10 ตุลาคม 2554 12:50 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2554 16:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาของเรา คงจะไม่มีบุคคลใดที่ทำงานโดยไม่มีผู้บังคับบัญชา เว้นแต่จะทำงานอิสระหรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเอง แต่ในแวดวงของข้าราชการแล้ว ย่อมจะต้องมีผู้บังคับบัญชาอย่างแน่นอน บางคนโชคดีมีหัวหน้าที่เอาการเอางาน จิตใจโอบอ้อมอารี มีความยุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 30 กันยายน 2554 15:01 แก้ไข: 30 กันยายน 2554 15:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554

ด้วยวันที่ 24 กันยายน 2554 เป็นวันมหิดล มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุยลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 กันยายน 2554 13:04 แก้ไข: 28 กันยายน 2554 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ

จากการที่เคยได้เข้ารับอบรมในโครงการฝึกอบรม “การจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพ" เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว โดยมีวิทยากรคือ เลขานุการคณะต่าง ๆ มาให้ความรู้ มีหัวข้อที่คิดว่าน่าจะนำมาให้เพื่อนสมาชิกได้อ่านเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 กันยายน 2554 15:03 แก้ไข: 08 กันยายน 2554 15:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล

ด้วยในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2554 เป็น “วันมหิดล” มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยจะประกอบพิธีวางพวงม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 07 กันยายน 2554 15:49 แก้ไข: 07 กันยายน 2554 15:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการร่างหนังสือราชการ

จากการที่ได้เขียนเรื่อง “ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ” (ของผู้บังคับบัญชา” มาครั้งหนึ่งแล้วนั้น ในต่อไปนี้ขอกล่าวถึง “เทคนิคการร่างหนังสือ” เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้ปฏิบัติงาน ร่างโดยที่ไม่ต้องให้ผู้บังคับ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 07 กันยายน 2554 15:05 แก้ไข: 07 กันยายน 2554 15:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง ตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็น ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เรื่อง วิธีวิเคราะห์เรื่อง และหลักเกณฑ์และเหตุผล ไปแล้ว ตอนนี้ขอเสนอเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 15:50 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่อง และตอนที่ 2 ในส่วนของความหมายของประเด็น และเทคนิคในการจับประเด็นไปแล้ว ในตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอการวิเคราะห์เรื่อง วิธีวิเคราะห์เรื่อง และหลักเกณฑ์และเหตุผล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 15:01 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

ตามที่ได้กล่าวถึงเทคนิคการทำบันทึกความเห็น ตอนที่ 1 เกี่ยวกับการเตรียมการในส่วนของศึกษาเรื่องไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอการจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ดังนี้ 2. การจับประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่อง ก. ความหมายของประเด็น ประเด็นที่เป็นปัญหาขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 14:29 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1)

ตามที่ได้กล่าวถึงการทำบันทึกความเห็น ไป 3 ตอนแล้วนั้น วันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการบันทึกความเห็น ว่าการเสนอความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา เราควรมีเทคนิคอย่างไรบ้าง การทำบันทึกความเห็นให้มีลักษณะเป็นบันทึกที่ดี คือ ง่าย (SIMPLIFY) สมบูรณ์ (QUANTIFY) แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 26 สิงหาคม 2554 14:16 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]