นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การวิเคราะห์การใช้เวลา

การใช้เวลา จำเป็นต้องมีการวางแผน และวิเคราะห์การใช้เวลาให้เหมาะสมและเกิดประ โยชน์มากที่สุด กิจกรรมหรือการดำเนินการใด ๆ ที่คุณต้องกระทำหรือรับผิดชอบอาจมีทั้งเร่งด่วนและไม่เร่งด่วน คุณควรทำตารางกิจกรรมที่ต้องทำตามระยะเวลาที่เหมาะสม อาจเป็นประจำวัน ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 08 ธันวาคม 2554 11:22 แก้ไข: 08 ธันวาคม 2554 13:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23)

ผู้นำที่ปรารถนาจะประสบความสำเร็จ โดยใช้มนุษยสัมพันธ์ควรจะได้พิจารณาลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และยึดไว้เป็นหลักดังนี้ 1.มีความสุภาพ อ่อนโยน ยิ้มแย้ม และเป็นกันเองกับผู้อื่น 2.เข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน มีเมตตาและกรุณา 3.พยายา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2554 11:06 แก้ไข: 04 ธันวาคม 2554 19:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19)

ในยุคสังคมข่าวสารนี้ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกสามารถรู้ได้ในระยะเวลาไม่กี่นาที สื่อมวลชลประเภทต่าง ๆ เสนอข่าวสารในแต่ละวันมากมายจนตามแทบจะไม่ทัน ทั้งข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การเสนอข่าวผลงานของหน่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2554 15:44 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2554 14:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รักงาน เรียนรู้งาน (16)

การที่จะทำงานให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ ในเบื้องต้นจะต้องมีความรักงาน พอใจในงานของตน เพราะคนเราลองได้ชอบได้รักแล้วก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับสิ่งนั้น ตรงกันข้ามถ้าไม่ชอบ งานที่ทำขึ้นมา ถึงจะทำก็ทำอย่างเสียไม่ได้ให้พ้นไปวัน ๆ เท่านั้นเอง เข้าลักษณะ &l... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 11 พฤศจิกายน 2554 09:21 แก้ไข: 15 พฤศจิกายน 2554 15:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15)

ในวันหนึ่ง ๆ มีงานมากมายล้วนแต่มีความสำคัญและเร่งด่วนแทบทั้งสั้น แม้กระนั้นก็จะต้องรู้ว่างานใดควรทำก่อนทำหลัง จึงจะสามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ตามต้องการ และอยู่ในวิสัยจะทำได้ ประโยชน์ของการจัดลำดับ 1.งานสำคัญและเร่งด่วนให้ทำเสร็จก่อน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2554 12:35 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2554 12:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8)

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา ควรปฏิบัติดังต่อไปนี้ - ตารางจดสถิติการใช้เวลา กำหนดรายการที่สำคัญก็คือ กำหนดเวลาของงาน งานเริ่ม-สิ้นสุด รายการดำเนินงาน ระยะเวลาติดตามงาน ผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น - จดรายการ โดยระบุขั้นตอนการทำงาน ความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 11:31 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2554 11:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การบริหารเวลา (7)

การบริหารเวลากับคนเป็นของคู่กัน งานสำเร็จได้ตามเวลาก็ต้องอาศัยคนในการบริหาร และสามารถบรรลุต่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เวลาเป็นสิ่งที่ไม่เคยรีรอทุกเวลานาที สรรพสิ่งทั้งหลายจะสำเร็จได้ตาม วัตถุประสงค์หรือตามความปรารถนา ก็คือ คนจะต้องเป็นผู้กระทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 ตุลาคม 2554 11:11 แก้ไข: 25 ตุลาคม 2554 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5)

การเป็นผู้นำต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี วิธีการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีหลัก ดังนี้ 1.รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 11:24 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 11:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4)

ในการปฏิบัติงาน มีความจำเป็นจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน หรือ คนที่เสมอกับเราให้ได้ เพราะเขาเหล่านั้นจะ ช่วยงานของเราให้ได้ผลดีและไม่เป็นศัตรูกันซึ่งเข้ากับหลักโบราณที่ว่า การทำงานให้ก้าวหน้า ต้องเจ้านายดึงลูกน้องดันคนเสมอกันพยุง ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 17 ตุลาคม 2554 11:06 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 11:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1)

การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ ควรปฏิบัติดังนี้ 1. ควรรับโดยเร็ว ไม่ควรมีเสียงโทรศัพท์ดังเกิน ครั้งที่ 2-3 2. สร้างความประทับใจในการรับโทรศัพท์ * ทักทาย * บอกแหล่งที่ตั้งของโทรศัพท์เครื่องนั้น * ใช้คำพูดให้ชัดเจน * สุภาพ 3. ถ้ารับแทน * ไป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 12 ตุลาคม 2554 12:24 แก้ไข: 17 ตุลาคม 2554 09:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]