นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ

เงื่อนไขในการออกเลขที่หนังสือ การออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือติดต่อบริษัท ห้างร้าน ขอทราบรายละเอียดสินค้าในเบื้องต้น หนังสือติดต่ออาจารย์พิเศษในขั้นต้นก่อนที่จะติดต่อเป็นทางการ หนังสือขอข้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2556 14:09 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2556 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 1.หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2.หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3.หนังสือที่หน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 04 กรกฎาคม 2556 14:50 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2556 15:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2)

แฟ้มจัดเก็บเอกสาร มี 4 ชนิด และมีวิธีใช้ ดังนี้ 1. แฟ้มสันหนา ใช้จัดเก็บเอกสารที่เป็นชุดหรือโครงการประเภทหนา ๆ จึงหยิบใช้จัดวางในลักษณะตั้งสันแฟ้มในตู้เหล็กประตู 2 บาท 2. แฟ้มปกแข็ง ใช้จัดเก็บเอกสารที่ใช้ประจำและสำคัญมาก จัดวางใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 17 มิถุนายน 2556 09:53 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2556 10:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1)

การจัดเก็บเอกสาร เอกสารทุกชิ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้ันในหน่วยงานหรือจะเกิดขึ้นนอกหน่วยงาน แล้วส่งเข้ามาล้วนมีประโยชน์หรือความสำคัญในการใช้งานทั้งสิ้น แต่เอกสารแต่ละชิ้นมีประโยชน์หรือความสำคัญไม่เท่ากัน บางชิ้นนมีความสำคัญมาก และระยะเวลานา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 13 มิถุนายน 2556 11:16 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2556 11:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) บทบาทพนักงานธุรการ

บทบาทของพนักงานธุรการ 1. เป็นสื่อกลางในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2. อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในหน่วยงาน 3. แนะนำเกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารสารบรรณ 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอก 5. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎ ระเบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 07 มิถุนายน 2556 14:13 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2556 14:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักการพัฒนาตนเอง

หลักการพัฒนาตนเอง มี 4 ข้อ ดังนี้ 1.เก่งคน - รู้ความต้องการ - รู้ความแตกต่าง - รู้การสร้างสัมพันธ์ 2.เก่งงาน - ชำนาญในงานที่ทำ - รับผิดชอบสูง - ทำงานเร็ว รอบคอบ ถูกต้อง - คิดริเริ่ม มองการณ์ไกล - รู้ระบบขั้นตอนดี 3. เก่งคิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 25 เมษายน 2556 13:15 แก้ไข: 25 เมษายน 2556 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) 12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน

12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1. มนุษย์สัมพันธ์: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพื่อน ๆ ที่ทำงานไม่ชอบ ไม่อยากคุยด้วย หรือ เข้ากับเพื่อนในที่ทำงานไม่ได้เลย คงต้องถึงเวลาพิจารณา และ ปรับปรุง ทักษะด้านสัมพันธ์กันเร่งด่วนแล้วละคะ อย่ามัวแต่หลอกตั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 11 เมษายน 2556 13:37 แก้ไข: 11 เมษายน 2556 13:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) 10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน

1.ใช้ภาษาเรียบง่าย ภาษาเรียบง่ายเป็นภาษาที่มีเสน่ห์การเขียนหนังสือด้วยถ้อยคำสำนวนง่าย ๆ เป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องการมากที่สุดเพราะอ่านแล้วโปร่งสบายใจที่ไม่ต้องขบคิดให้เสียเวลาอีกว่าคำพูดประโยคนั้นหมายถึงอะไร2.อย่าคิดว่าผู้อื่นรู้เรื่องเดิม จุดบอด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 29 มกราคม 2556 13:21 แก้ไข: 29 มกราคม 2556 23:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน

การใช้เครื่องหมายไม้ยมก ในภาษาไทยเรามีเครื่องหมายอยู่อย่างหนึ่งที่มักเขียนผิดกันอยู่เป็นปรกติ โดยเฉพาะตามหนังสือเลขคณิตตั้งแต่ชั้นประถมถึงชั้นมัธยม และในที่ทั่ว ๆ ไป นั่นคือ เครื่องหมายยมกหรือไม้ยมก (ๆ) ตามปรกติเครื่องหมาย“ยมก”หรือ&... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 14 มกราคม 2556 15:56 แก้ไข: 14 มกราคม 2556 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ

การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมให้งานสารบรรณดำเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ได้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 09 มกราคม 2556 09:18 แก้ไข: 09 มกราคม 2556 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]