นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3)

การทำบันทึกความเห็น 1. หลักในการทำบันทึกความเห็น ในตอนที่ 1 และ 2 ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY ในตัวที่ 1 และ 2 ไปแล้วคือ SIMPLIFY และQUANTIFY ตอนที่ 3 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวสุดท้าย คือ JUSTIFY ดังนี้ 1.3การทำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 17 สิงหาคม 2554 15:04 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย

ตามหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ที่ วธ ๐๒๐๔/๑๒๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ และสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๙๒ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่อง ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย นั้น คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 10 สิงหาคม 2554 14:40 แก้ไข: 10 สิงหาคม 2554 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2)

1. หลักในการทำบันทึกความเห็น ในตอนที่ 1 ได้เสนอบันทึกความเห็นที่ดี ในลักษณะที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่า 3 FY ในตัวที่ 1 ไปแล้วคือ SIMPLIFY ตอนที่ 2 นี้ ขอเสนอ 3 FY ตัวที่ 2 นะค่ะ คือ QUANTIFY ดังนี้ค่ะ 1.2 การทำบันทึกความเห็นให้สมบูรณ์ (QUANTIFY... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 09 สิงหาคม 2554 14:12 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1)

การบันทึกความเห็นให้ผู้บังคับบัญชา มีหลักในการบันทึก ดังนี้ 1. หลักในการทำบันทึกความเห็น การทำบันทึกความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อเสนอแนะแนวทางการพิจารณาวินิจฉัยหรือดำเนินการในเรื่องใด ๆ จะต้องเขียนให้บันทึกนั้นมีบทบาทดังนี้ - เสนอข้อมูล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปราณี   สร้าง: 05 สิงหาคม 2554 14:01 แก้ไข: 12 กันยายน 2555 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด)

ความเดิม คือ เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่มีพายุเข้าที่ภาคใต้ และเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ นั้น หลังจากน้ำลด เมื่อมีภารกิจที่จะต้องเข้าไปหาเอกสารในห้องมืดก็ปรากฏว่าชั้นวางเอกสารได้พังถล่มลงมาเพราะมีเอกสารมากเกินไป (อาจจะโดนหางพายุก็ได้) จึงทำให้ต้องดำ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2554 13:18 แก้ไข: 25 กุมภาพันธ์ 2554 21:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การใช้เครื่องหมายในการเขียน

เครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนภาษาไทยมีหลายอย่าง บางอย่างมีความจำเป็นหรือมีที่ใช้มาก เช่น นขลิขิต เป็นต้น แต่เครื่องหมายบางอย่างไม่นิยมใช้หรือมีที่ใช้น้อย เช่น อัฒภาค อัศเจรีย์ เป็นต้น กำชัย ทองหล่อ ได้ให้หลักในการใช้เครื่องหมายในการเขียนที่สำคัญไว้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 28 มกราคม 2554 16:14 แก้ไข: 31 มกราคม 2554 12:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ

การเขียนหนังสือราชการโดยทั่วไป หากเขียนตามระเบียบงานสารบรรณ ก็พอจะเขียนให้ดีได้แล้ว แต่การเขียนหนังสือราชการบางประเภท ใช้แต่เพียงหลักยังไม่พอที่จะเขียนให้ดีได้ ยังจะต้องใช้ศิลปะอีกด้วย หนังสือในประเภทต่อไปนี้ จะต้องใช้ศิลปะในการเขียน คือ จดหมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 16 ธันวาคม 2553 14:50 แก้ไข: 16 ธันวาคม 2553 15:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ

การแก้ร่างหนังสือราชการของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน/ผู้บังคับบัญชา ในระดับต่าง ๆ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอให้ตรวจสอบหรือลงนาม ควรจะมีศิลปะ ดังนี้ การแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการจะต้องใช้ศิลปะ 5 ประการ คือ 1. รักษาน้ำใจผู้ร่าง 2. เห็นใจผู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 14 ธันวาคม 2553 15:37 แก้ไข: 14 ธันวาคม 2553 16:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เคลียร์พื้นที่ห้องมืด

ตามที่คณะฯได้จัดห้องมืดไว้บริการเก็บเอกสารที่รอทำลาย ไว้บริการหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานเลขานุการ และบางภาควิชา นั้น เนื่องจากเอกสารที่วางไว้บนชั้นวางของมีจำนวนมากเกินที่ชั้นวางของจะแบกรับไว้ได้ จึงเกิดอาการดังที่ได้เห็นในภาพ (ภาพนี้เกิดหลังจากที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 03 ธันวาคม 2553 14:16 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2553 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) พิธีวางพวงมาลา

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 เป็นวันมหิดล มหาวิทยาลัยถือเป็น “วันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุยลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ปราณี   สร้าง: 29 กันยายน 2553 14:08 แก้ไข: 29 กันยายน 2553 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]