นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 979 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2501 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 759 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2667 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1010 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1889 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 874 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 769 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1474 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1141 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1001 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 853 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1079 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2737 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1089 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1739 1
บันทึกย่อเรื่อง 703 0
พิธีวางพวงมาลา 1563 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 756 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1265 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1124 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1717 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 914 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1626 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1005 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1765 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3380 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1329 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 9975 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1005 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 2991 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1634 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1188 3
การสะกดคำ 1655 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 828 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1283 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1508 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6948 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1276 0
การเสนอหนังสือ 1233 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1485 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2426 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1699 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1220 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7820 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1174 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 998 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1376 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3509 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1613 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1181 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1228 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1470 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3081 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2413 2
การเขียนย่อหน้า 2019 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1903 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1613 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2154 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1670 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1685 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1561 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5131 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2208 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3815 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1790 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1693 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1926 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1807 1
การจัดเก็บเอกสาร 2317 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2396 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13886 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1920 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1482 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2307 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1865 2
การบริหารเวลา (7) 1434 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5608 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2680 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1542 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2032 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2450 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1559 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3588 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2141 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3057 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1650 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1343 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1623 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1716 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1632 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2341 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2459 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2777 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2632 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2769 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2576 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2206 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1714 7
พิธีวางพวงมาลา 2018 7