นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 885 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2258 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 697 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2408 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 928 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1748 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 821 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 708 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1372 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1060 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 958 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 796 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1000 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2606 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1029 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1651 1
บันทึกย่อเรื่อง 671 0
พิธีวางพวงมาลา 1480 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 721 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1205 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1080 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1642 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 878 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1584 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 975 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1726 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3279 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1268 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 9290 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 969 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 2933 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1564 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1121 3
การสะกดคำ 1587 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 790 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1221 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1432 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6836 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1230 0
การเสนอหนังสือ 1186 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1444 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2375 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1660 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1186 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7757 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1150 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 969 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1342 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3462 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1522 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1118 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1184 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1436 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3029 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2349 2
การเขียนย่อหน้า 1977 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1862 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1578 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2109 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1624 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1651 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1530 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5074 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2163 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3756 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1747 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1650 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1881 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1772 1
การจัดเก็บเอกสาร 2283 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2367 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13717 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1895 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1456 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2274 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1836 2
การบริหารเวลา (7) 1408 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5550 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2658 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1506 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2001 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2399 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1518 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3536 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2109 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3017 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1589 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1305 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1590 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1691 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1605 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2296 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2403 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2707 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2084 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2735 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2535 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2164 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1680 7
พิธีวางพวงมาลา 1970 7