นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1011 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2603 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 775 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 2754 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1039 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 1929 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 901 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 790 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1499 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1171 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1018 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 876 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1115 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2777 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1107 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1771 1
บันทึกย่อเรื่อง 719 0
พิธีวางพวงมาลา 1591 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 769 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1282 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1139 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1737 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 928 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1643 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1030 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1789 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3412 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1352 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10156 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1017 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3017 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1659 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1202 3
การสะกดคำ 1688 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 839 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1301 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1527 4
จัดซุ้มรับปริญญา 6994 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1302 0
การเสนอหนังสือ 1255 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1501 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2445 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1716 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1231 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7862 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1186 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1011 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1387 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3523 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1641 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1202 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1242 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1485 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3097 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2433 2
การเขียนย่อหน้า 2038 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 1920 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1627 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2166 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1687 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1699 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1573 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5154 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2227 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3828 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1812 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1711 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 1943 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1826 1
การจัดเก็บเอกสาร 2326 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2408 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 13911 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 1929 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1497 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2318 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1877 2
การบริหารเวลา (7) 1444 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5625 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2693 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1559 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2042 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2470 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1573 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3605 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2149 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3069 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1670 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1360 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1633 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1727 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1642 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2353 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2474 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2793 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2651 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2781 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2587 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2220 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1730 7
พิธีวางพวงมาลา 2037 7