นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1152 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 2912 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 878 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3072 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1139 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2070 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 977 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 886 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1591 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1288 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1109 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1005 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1257 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 2956 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1224 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 1906 1
บันทึกย่อเรื่อง 811 0
พิธีวางพวงมาลา 1714 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 878 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1405 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1218 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1881 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1033 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1751 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1128 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1895 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3579 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1462 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 10659 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1137 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3125 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1804 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1339 3
การสะกดคำ 1855 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 948 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1419 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1632 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7176 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1414 0
การเสนอหนังสือ 1339 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1579 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2544 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1785 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1294 1
บทบาทพนักงานธุรการ 7953 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1245 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1084 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1456 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3616 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1745 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1285 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1324 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1562 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3195 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2544 2
การเขียนย่อหน้า 2111 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2010 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1698 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2294 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1790 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1797 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1664 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5238 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2316 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3920 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1895 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1788 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2024 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1902 1
การจัดเก็บเอกสาร 2400 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2491 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14045 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2014 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1571 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2397 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 1954 2
การบริหารเวลา (7) 1531 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5704 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2782 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1644 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2098 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2550 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1646 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3693 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2230 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3151 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1767 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1435 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1704 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1782 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1715 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2428 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2564 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2901 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2755 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2848 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2647 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2290 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1824 7
พิธีวางพวงมาลา 2118 7