นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1251 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3211 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 994 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3315 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1231 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2227 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1060 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 967 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1686 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1393 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1213 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1084 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1383 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3116 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1336 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2025 1
บันทึกย่อเรื่อง 870 0
พิธีวางพวงมาลา 1800 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 959 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1495 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1333 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 1965 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1112 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1827 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1203 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 1990 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3701 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1550 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11163 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1225 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3243 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 1927 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1433 3
การสะกดคำ 1966 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1031 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1486 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1720 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7288 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1494 0
การเสนอหนังสือ 1404 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1654 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2614 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1837 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1358 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8023 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1294 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1158 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1518 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3696 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1870 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1354 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1386 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1633 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3285 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2650 2
การเขียนย่อหน้า 2200 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2087 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1772 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2378 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1881 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1862 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1746 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5301 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2386 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 3989 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 1965 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1875 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2094 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 1975 1
การจัดเก็บเอกสาร 2485 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2545 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14152 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2099 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1635 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2468 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2028 2
การบริหารเวลา (7) 1603 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5788 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2856 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1732 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2173 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2642 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1736 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3782 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2307 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3234 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1845 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1513 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1776 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1843 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1787 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2490 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2650 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 2977 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2846 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2899 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2704 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2369 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1920 7
พิธีวางพวงมาลา 2186 7