นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
12 วิธีจัดเก็บเอกสารที่ดี [C] 1344 1
การทำลายหนังสือราชการปี 59 [C] 3470 0
การให้ความร่วมมือในการเก็บเอกสาร [C] 1082 0
ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด" 3542 3
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา ศูนย์ทรัพย์ [C] 1315 2
ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม งานพิธีรับปริญญา [C] 2346 1
ฝ่ายอาหารรับปริญญา ณ เรือนรับรอง 1144 0
พิธีวางพวงมาลา [C] 1039 0
ปลูกต้นไม้สำหรับพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ [C] 1774 3
Happy Rally : Happy Family (ตอนที่ 3 ล่องแก่ง) [C] 1474 1
การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ [C] 1292 1
เทคนิคการพิมพ์ [C] 1170 0
ภารกิจฝ่ายสวัสดิการ Big Cleaning Day [C] 1504 5
สีสันบ้านสวยสไตล์ยุโรป [C] 3230 1
ดูงานฟาร์มเห็ด [C] 1426 0
ดูงานโครงการชั่งหัวมัน [C] 2149 1
บันทึกย่อเรื่อง 949 0
พิธีวางพวงมาลา 1899 0
ภาระกิจวันแรกของ 5 สาว กับฝ่ายสวัสดิการงานรับปริญญา 1035 1
พิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1583 2
ทำลายหนังสือราชการโดยวิธีการย่อย 1421 1
ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ 2047 6
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1184 0
สรุปเหรียญรางวัล “อ่างแก้วเกมส์ ของนักกีฬาชาวทรัพย์ 1882 6
การจัดเก็บเอกสารให้มีสภาพดี 1274 0
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร 2073 0
หนังสือประชาสัมพันธ์ 3805 0
วิธีจดรายงานการประชุม 1638 2
การพิมพ์ชื่อตำแหน่งในหนังสือราชการ 11647 4
ผลการสนับสนุนกิจกรรม 1327 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 3) 3334 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 2) 2033 0
เล่าเรื่องทัศนศึกษา 4 จอบ (ตอนที่ 1) 1514 3
การสะกดคำ 2064 0
e-document โฉมใหม่มาแล้วจ้า [C] 1096 1
ร่วมพิธีวางพวงมาลา [C] 1549 0
บรรยากาศฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม [C] 1811 4
จัดซุ้มรับปริญญา 7402 4
การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง 1571 0
การเสนอหนังสือ 1470 0
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ 1737 0
ชนิดของหนังสือราชการและแบบฟอร์ม 2690 0
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 2) 1905 1
การจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ (ตอนที่ 1) 1416 1
บทบาทพนักงานธุรการ 8099 1
หลักการพัฒนาตนเอง 1341 0
12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 1231 0
10 วิธีเขียนหนังสือให้ประทับใจคนอ่าน 1589 3
การใช้เครื่องหมายไม้ยมก และวิธีเขียน 3798 1
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 1977 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 4) "ท้ายเรื่อง" 1425 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 3) "จุดประสงค์ของเรื่อง" 1458 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 2) "เนื้อเรื่อง" 1703 0
โครงสร้างของหนังสือติดต่อราชการภายนอก (ตอนที่ 1) 3403 0
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล'55 2745 2
การเขียนย่อหน้า 2290 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 5 ตอนจบ) 2170 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 4) 1841 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 3) 2451 0
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 2) 1963 1
หลักในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ (ตอนที่ 1) 1950 1
ตัวที่ทำให้เสียเวลา (Time traps) 1807 0
วิธีสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ร่วมงาน และบุคคลในหน่วยงาน 5389 0
ลักษณะของบันทึกเสนอ 2466 0
แนวการเขียนหนังสือราชการลักษณะต่าง ๆ 4060 0
การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ 2041 1
การรับและส่งหนังสือ (ตอนที่ 2) 1960 0
การรับและส่งหนังสือ (ตอนทื่ 1) 2167 0
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการตามงานลูกน้อง 2063 1
การจัดเก็บเอกสาร 2560 0
การวิเคราะห์การใช้เวลา 2622 0
ลักษณะของผู้มีมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับความเป็นผู้นำ (23) 14297 6
รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง (19) 2189 4
รักงาน เรียนรู้งาน (16) 1715 0
การจัดความสำคัญก่อนหลังของงาน (15) 2536 2
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพกับเวลา (8) 2098 2
การบริหารเวลา (7) 1680 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา (5) 5868 0
การสร้างมนุษยสัมพันธ์ทีดีกับเพื่อนร่วมงาน (4) 2960 0
การใช้โทรศัพท์ให้มีประสิทธิภาพ (1) 1805 0
ทำบุญวันก่อตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2256 2
ศิลปะการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2735 0
พิธีวางพวงมาลาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2554 1820 0
แนวทางการพัฒนาตนเองให้สำเร็จ 3861 0
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล 2385 0
เทคนิคการร่างหนังสือราชการ 3308 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนจบ) 1909 3
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1575 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 1863 0
เทคนิคการทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 1923 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 3) 1867 0
ขอเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย 2558 4
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 2) 2726 1
การทำบันทึกความเห็น (ตอนที่ 1) 3058 1
การดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร (ห้องมืด) 2918 4
การใช้เครื่องหมายในการเขียน 2956 0
ศิลปะในการเขียนหนังสือราชการ 2750 3
ศิลปะในการแก้ร่างหนังสือติดต่อราชการ 2449 6
เคลียร์พื้นที่ห้องมืด 1997 7
พิธีวางพวงมาลา 2250 7