นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3665
ความเห็น: 2

ห้องเก็บเอกสาร "ห้องมืด"

"ห้องมืด" ที่เรียกกันมานาน ต่อไปคงเป็นตำนานแล้ว

 

 

           ที่มาของชื่อ  "ห้องมืด" คนตั้งชื่อคงตั้งตามสภาพของห้อง ซึ่งเป็นห้องเก็บเอกสาร ห้องดังกล่าวไม่มีหน้าต่าง/ช่องลมใด ๆ ทั้งสิ้น จึงตั้งชื่อว่าห้องมืด 
           สภาพบรรยากาศภายในห้องมืด...

 

 

 

 

 

 

 

 

           ต่อไปนี้ห้องดังกล่าวจะทำทุบทิ้งและปรับปรุงเป็นห้องสำนักงาน เพื่อให้ภูมิทัศน์หน้าคณะฯ สวยงามขึ้น  จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายในคณะฯ ที่มีเอกสารเก็บไว้ในห้องนี้ ทำการขนย้ายเอกสารออกทั้งหมด

           และขณะนี้หน่วยอาคารฯอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องสำหรับเก็บเอกสารที่ใหม่ (บริเวณโรงจอดรถคณะฯ) และเมื่อทำการปรับปรุงแล้วเสร็จ จะแจ้งภาควิชา/หน่วยงานเพื่อทำการย้ายเอกสาร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

           1. หน่วยอาคารฯ ตรวจสอบชั้นวางที่จะทำการย้าย พร้อมประสานหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้อง(ทางโทรศัพท์) เพื่อนัดวันเวลาในการย้ายเอกสารลงจากชั้นวางพร้อมทั้งคัดแยก (1. เอกสารใช้งาน 2. เอกสารรอทำลาย)

           2. หน่วยอาคารฯ ขนย้ายชั้นวางจากห้องเก็บเอกสารเดิม ไปติดตั้งในห้องเก็บเอกสารใหม่

           3. หน่วยอาคารฯ ขนย้ายเอกสารที่คัดแยกไว้ ไปจัดเก็บภายในห้องเก็บเอกสารใหม่ ทั้งนี้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

 

           อนึ่ง หน่วยสารบรรณ ขอความร่วมมือให้แต่ละหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารที่จะทำลาย และพิมพ์ลงในแบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย ส่งหน่วยสารบรรณ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทำลายตามระเบียบสารบรรณต่อไป 

Sections: ประวัติศาสตร์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 January 2016 16:11 Modified: 08 Febuary 2016 09:59 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

บันทึกนี้ ชื่อ "ห้องมืด......."

ที่ กจ. ก็มีห้องนี้ค่ะ แต่เปิดไฟตลอดวัน อิ..อิ...

Ico48
Monly (Recent Activities)
13 January 2016 13:58
#104438

ต่อไปจะไม่มืดแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.2.190
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ