นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1412
comment: 0

การตรวจทานเอกสารก่อนส่ง

          การพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของที่ประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน  สิ่งที่ควรทำก่อนส่งให้หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง  คือ  ตรวจทานเอกสารที่พิมพ์ด้วยความละเอียดรอบคอบก่อนที่จะส่ง   หรือในการพิมพ์ควรตรวจทานไปด้วยพิมพ์ไปด้วยก็ได้    หรือพิมพ์แล้วตรวจทานให้ละเอียด  อ่านหลาย ๆ ครั้ง  ทั้งตัวสะกด  การันต์  การใช้ภาษาคำนำหน้านาม  ชื่อ สกุล  (สำหรับชื่อ สกุล หากไม่แน่ใจว่าผิดหรือถูก ให้ถามหน่วยงานที่ผู้นั้นสังกัด หรือหน่วยการเจ้าหน้าที่  หรือผู้ที่คิดว่าน่าจะรู้)  เพื่อจะได้ไม่ผิดพลาด เพราะเมื่อผิดแล้วแก้ไขบ่อย ๆ จะทำให้ดูไม่ดี  และควรให้หัวหน้าหน่วยงานอ่านทานด้วยก่อนส่ง

 

          สำหรับผู้เซ็นชื่อผู้ตรวจทาน  ตรวจรายงานต่าง ๆ หรือผู้มีอำนาจในการลงนาม  ถ้ามีเวลาควรอ่านเอกสารนั้นก่อนลงนามได้ก็จะดี หากมีผิดพลาดจะได้ให้ผู้ที่พิมพ์แก้ไขก่อนส่งนะค่ะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 September 2013 11:51 Modified: 11 September 2013 11:53 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.233.111.242
Message:  
Load Editor
   
Cancel or