นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1657
ความเห็น: 0

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเลขที่หนังสือ

บริการ คือ งานของเรา

เงื่อนไขในการออกเลขที่หนังสือ

                การออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานจะต้องไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือติดต่อบริษัท  ห้างร้าน  ขอทราบรายละเอียดสินค้าในเบื้องต้น  หนังสือติดต่ออาจารย์พิเศษในขั้นต้นก่อนที่จะติดต่อเป็นทางการ  หนังสือขอข้อมูล เป็นต้น  การติดต่อที่เป็นทางการและมีความสำคัญจะต้องออกเลขที่หนังสือของคณะฯ (คณบดีลงนาม)  หากเป็นการติดต่อระดับกรม จะต้องออกเลขที่หนังสือของมหาวิทยาลัย (อธิการบดีลงนาม)


ขั้นตอนในการออกเลขที่หนังสือ

     1. เมื่อเจ้าหน้าที่พิมพ์หนังสือเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ธุรการ ต้องตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณก่อนเสนอลงนาม  และแก้ไขให้เรียบร้อย  พร้อมทั้งเซ็นผู้ตรวจทางให้เรียบร้อย


    2.  เจ้าหน้าที่ธุรการนำเสนอผู้บริหารลงนาม


  3.  เจ้าหน้าที่ธุรการออกเลขที่หนังสือ  พร้อมตรวจสอบสิ่งที่ส่งไปด้วยว่าครบถ้วนหรือไม่  สำเนาหนังสือ 1 ฉบับ ต้องเก็บในแฟ้มเก็บสำเนาหนังสือที่ออกเลขโดยเก็บเรียบตามลำดับเลขที่ออกหนังสือ  สำเนาอีก 1 ฉบับ เก็บในแฟ้มเฉพาะเรื่องหรือเก็บแนบกับต้นเรื่องเดิม


    4. กรณีที่จะส่งหนังสือออกภายนอกคณะฯ หัวหน้าหน่วยงานต้องเป็นผู้ลงนามเท่านั้น  ยกเว้นภายในหน่วยงานมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็นหน่วยงานย่อยอย่างถูกต้อง จึงจะสามารถให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยออกเลขที่หนังสือสำรองได้ตามเลขที่หนังสือที่ระบุในเลขที่หนังสือของหน่วยงานในคณะฯ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในการออกเลขที่หนังสือดังกล่าวแล้วข้างต้น  หากเป็นการเสนอหนังสือภายในคณะฯ บุคลากรในหน่วยงาน สามารถลงนามได้โดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงาน


      5. ในสมุดออกเลขที่หนังสือต้องระบุการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือออกเลขให้ชัดเจนว่าส่งไปไหน เมื่อใด  เรื่องกลับมาเมื่อใด  เสร็จสิ้นแล้วเก็บแฟ้มใด  กรณีเป็นหนังสือตอบให้ระบุในช่องหมายเหตุว่าเป็นหนังสือตอบตามหนังสือเลขที่ใด


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 กรกฎาคม 2556 14:09 แก้ไข: 25 กรกฎาคม 2556 14:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ServiceMan, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.147.211
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ