นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1794
ความเห็น: 2

P-S-U Core Competency :กับการเปลี่นแปลง ณ วิทยาเขตตรัง

แม้ตัวชี้วัดที่ได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่เราชาว มอ ตรัง ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด และแสดงความคิดเห็น และช่วยหล่อหลอมให้บุคลากร มอ.ตรัง มีสมรรถนะที่เป็น PSU...

ตามที่ผู้บริหารและทีมบุคลากร จากกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มาชี้แจง  ทำความเข้าใจ  Competency  Online  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559  ให้กับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง  นั้น

* ซึ่งการปรับเปลีี่ยน สมรรถนะหลัก Core  Competency จากเดิม 5 สมรรถนะ ลดเลือก 3  สมรรถนะ  ใช้สำหรับทุกตำแหน่ง และสมรรถนะประจำหลักงาน (Functional  Competency)  สายอาจารย์ ได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่ กำหนดให้เลือก 3  สมรรถนะ จากจำนวน 5 สมรรถนะ และมีอายุงานมาเป็นตัวกำหนดเพื่่อให้เลือกสมรรถนะที่คาดหวัง

ภายหลังการการรับฟังการชี้แจงดังกล่าว ทางวิทยาเขตตรัง ได้ขับเคลื่อนทำจัดทำตัวชี้วัดร่วมกัน (ทั้งส่วนอาจารย์และสายสนับสนุน) และอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่อสมรรถนะของบุคลากร และดิฉันขอนำเล่าสู่กันฟัง...

1. สายสนับสนุน : ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นกำหนดตัวชี้วัด รวบรวมสรุปและชี้แจงให้บุคลากรทราบ

2. สายอาจารย์ : มีคณะทำงาน โดยมีตัวแทนจากอาจารย์แต่ละสาขา ร่วมกำหนดตัวชี้วัด และนำผลการระดมความคิดเห็นนำเสนอในที่ประชุมอาจารย์ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ และรวบรวมสรุปและประกาศต่อไป

ทั้งหมด ขับเคลื่อนโดยความร่วมมือจากทีมบริหาร

- ท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง, คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ,ผช.อธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร และผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน
- หัวหน้าฝ่ายนโยบายและระบบบริหาร และหัวหน้าฝ่ายทุกท่าน
- งานบริหารงานบุคคล  

ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  2559

ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ร่วมประสานงานรู้สึกเห็นถึงความตื่นตัวของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ แม้ตัวชี้วัดที่ได้อาจจะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ที่เราชาว มอ ตรัง ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิด และแสดงความคิดเห็น และช่วยหล่อหลอมให้บุคลากร มอ.ตรัง มีสมรรถนะที่เป็น PSU...

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): psu trang  Core Competency
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 สิงหาคม 2559 11:09 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2559 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 KaMkAeW, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เป็นกำลังใจให้เขียนอย่างต่อเนื่องนะครับพี่มาส

เยี่ยมครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 100.26.179.251
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ