นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) P-S-U Core Competency :กับการเปลี่นแปลง ณ วิทยาเขตตรัง

ตามที่ผู้บริหารและทีมบุคลากร จากกองการเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้มาชี้แจง ทำความเข้าใจ Competency Online เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ให้กับอาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตตรัง นั้น *ซึ่งการปรับเปลีี่ยน สมรรถนะหลัก Core Competency จากเดิม 5 สมรรถนะ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): psu trang  Core Competency
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ประกายมาส บาหลัง   สร้าง: 04 สิงหาคม 2559 11:09 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2559 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เรื่องราวประทับใจภายหลังการWorkshop Competency วิทยาเขตตรัง

จากที่บุคลากรสายสนับสนุนได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนรู้ Competency ผลตอบรับบุคลากรให้ความสนใจและตื่นเต้น ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะ แม่บ้าน และฝ่ายช่าง ก็ให้ความสำคัญและตื่นตัวกับเรื่องนี้มากได้เข้ามาบันทึกในบล็อกก้บเขาด้วย น่าตื่นเต้นดี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): competency  วิทยาเขตตรัง
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประกายมาส บาหลัง   สร้าง: 29 มกราคม 2553 14:25 แก้ไข: 29 มกราคม 2553 14:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) competency กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

วันนี้เราจัด Workshop การจัดทำแบบประเมินสมรรถนะเป็นครั้งแรก ดิฉันในฐานะผู้ดูแลด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาเขตตรัง ก็ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการ Work shop ครั้งนี้ดิฉันเห็นว่าการจัดทำแบบประเมินสมรรถนะเป็นเรื่องที่ดีกับบุคลากรทุกคน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): competency
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ประกายมาส บาหลัง   สร้าง: 28 มกราคม 2553 11:54 แก้ไข: 28 มกราคม 2553 11:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]