นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

(0) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบาย ICT 2020 ของประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกรอบนโย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 01 สิงหาคม 2553 11:13 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2553 11:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญอบรม หลักสูตร>>เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน<<

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญอบรม “เทคโนโลยีและเทคนิคการจัดการพลังงาน” วันที่จัด : 19 พฤศจิกายน 2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. สถานที่จัด : ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท... มีต่อ »
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 20 ตุลาคม 2552 11:56 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กับ วิศวฯ ม.อ.

อยากเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร?? มีหน้าที่ตรวจสอบอาคารสูงตามกฎหมายผู้ตรวจสอบอาคาร วิศวกรและสถาปนิกห้ามพลาดค่ะ กับหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่นที่ 5" กรมโยธาธิการและผังเมืองได้อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 14 สิงหาคม 2552 09:10 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2552 09:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)"

องค์กรใดที่ต้องการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร เพื่อไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และมีวิธีการใดที่จะทำให้องค์กรของท่านมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศด้วยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้าน TQM ในหลายหน่วยงาน ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 13 สิงหาคม 2552 16:26 แก้ไข: 14 สิงหาคม 2552 08:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ใครอยากพัฒนาตนเองด้าน การจัดการ/ระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม /วิศวฯ อ่านทางนี้

วิศวฯ ม.อ. ขอนำเสนอหลักสูตรอบรมที่พร้อมสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของท่านประกอบด้วยหลักสูตร ดังต่อไปนี้- อยากให้โรงงานของท่านดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม เชิญส่งบุคลากรของท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 01 กรกฎาคม 2552 11:13 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2552 11:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การบริหารทักษะหัวหน้างาน”

ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร“การบริหารทักษะหัวหน้างาน” วัน ที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเหตุผล หลายๆ คน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 08 มกราคม 2552 11:17 แก้ไข: 08 มกราคม 2552 11:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น”

ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น” วัน ที่ 22-23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลักการและเห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 08 มกราคม 2552 11:05 แก้ไข: 08 มกราคม 2552 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วสท.ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน Dinner talk

ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วสท. สาขาภาคใต้) จัด Dinner Talk และอบรมสัมมนาระยะไกลผ่านระบบ Video Conference ในหลักสูตร “ระบบไฟฟ้าและโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉินตามมาตรฐานใหม่ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 11 สิงหาคม 2551 10:22 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 )

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ภาคใต้)แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2 ) ของประเทศไทย พ.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2551 17:11 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2551 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์"ฝ่ายบริการวิชาการ"

ด้วยฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดให้มีการประกวด ตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานต่างๆ ของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ประกวด
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย @--,'--Ladypin   สร้าง: 21 กรกฎาคม 2551 16:40 แก้ไข: 21 กรกฎาคม 2551 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]