นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

Page Visits: 1106
comment: 0

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบาย ICT 2020 ของประเทศไทย

ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย (National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) ฟรี!!

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการโดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-2563 ของประเทศไทย  ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2553 เวลา 08.30-12.30 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม B ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา            

      จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะกรอบนโยบายเทคโนโลยีฯ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

--- เข้าร่วมฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ---
---ตอบรับการเข้าร่วม ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2553---

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/news/006-co-host/NECTEC-53/nectec53.html

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โทร. 0-7428-7089, 0-7428-7423
โทรสาร 0-7445-9399

Flowers
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.237.61.235
Message:  
Load Editor
   
Cancel or