นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

@--,'--Ladypin
Ico64
พินทุมาศ พิน กิจฉาโณ

กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 0

อ่าน: 1677
ความเห็น: 1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น”

หลักสูตร “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น”

   ฝ่ายบริการวิชาการ ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร หลักสูตร  “การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นวัน ที่ 22-23 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


หลักการและเหตุผล

         การลดต้นทุน เป็นความจำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการในแวดวงอุตสาหกรรม เพราะต้นทุนที่ลดลงไปได้ไม่เฉพาะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเท่า นั้น แต่ในที่สุดก็จะแปลงกลับมาเป็นกำไรให้กับกิจการ การลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องเลือกใช้เครื่องมือและทักษะแต่ ละประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการปฏิบัติงาน

 หัวข้ออบรม

 • วัตถุประสงค์ของการลดต้นทุน
 • การวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายและการจัดทำโครงสร้างต้นทุน
 • การวิเคราะห์โครงสร้างกระบวนการก่อเกิดค่าใช้จ่ายในแต่ละจุดตามโครงสร้างองค์กร
 • การกำหนดหรือสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อประเมินผลประสิทธิภาพต้นทุนที่ใช้
 • เกณฑ์การวิเคราะห์หาประเด็นจุดที่จำเป็นต้องลดต้นทุน
 • การศึกษาวิเคราะห์และหาแนวทางการลดต้นทุนในจุดที่สมควรลดต้นทุน
 • การประเมินผลการลดต้นทุน
 • การสร้างระบบและกระบวนการที่จะควบคุมให้ต้นทุนโรงงานอยู่ในจุดที่เหมาะสม


สถานที่จัดอบรม ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวน 30 คน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม      

 • ผู้จัดการ
 • หัวหน้างาน /พนักงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร                         2,800- /คน

รูปแบบและกำหนดการฝึกอบรม               บรรยาย


    รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สนใจสามารถติดต่อ หรือสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมอบรมได้ี่ที่

: คุณกาญจนาภรณ์/คุณกนกรัตน์
โทร.0-7428-7054, 0-7428-7062
โทรสาร 0-7445-9399, 0-7428-7062

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download ใบสมัครได้ที่นี่

 

 

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2552 11:05 แก้ไข: 08 มกราคม 2552 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
[[ddlink]] [IP: 101.66.52.6]
14 ตุลาคม 2554 08:21
#69705

Tourbillon 0 18 g the lightest parts of the flowers not only with color shape

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.150.57
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ