นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Linux Mint 13 Cinnemon และ LibreOffice

เรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้สนใจ สำนักวิทยบริการขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Linux Mint 13 Cinnemon และ LibreOffice ในวันศุกร์ที่ 8 ก.พ.2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์อีเลิร์นนิ่ง ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): libreoffice  linux  Cinnemon
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2556 11:10 แก้ไข: 04 กุมภาพันธ์ 2556 11:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรียน บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ งานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน:Adobe Flash วันที่ 30-31 ม.ค.55,09.00-16.00 น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): อบรมฟรี
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 26 มกราคม 2555 10:36 แก้ไข: 26 มกราคม 2555 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ cop e-learning

ด้วยสำนักวิทยบริการกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันที่ 23-24 ก.พ.2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 หอสมุด JFK ม.อ.ปัตตานี โดยมีหัวข้อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังนี้ -radius server รุ่นครอบจักรวาล ใช้ได้กับทั้ง passport, @psu, @gmail, @h... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2554 09:34 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2554 09:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) R2R

เรียน บุคลากร และผู้สนใจ คณะกรรมการ R2R และกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยR2R ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 15... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): r2r
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2553 15:00 แก้ไข: 24 พฤศจิกายน 2553 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) อบรมฟรี ไำม่มีค่าลงทะเบียน

เรียน คณาจารย์และผู้สนใจกลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาด้าน E-Learning ณ ห้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ฟรี  อบรม
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2553 14:58 แก้ไข: 24 พฤศจิกายน 2553 14:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีเนื่องในงานมอ.วิชาการ 2553 ที่ปัตตานี

ขอเชิญบุคลากร ม.สงขลานครินทร์เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ฟรีเนื่องในงานมอ.วิชาการ 2553 ที่มอ.ปัตตานี วันที่ 14 ก.ค.2553 เวลา 09.00-16.00 น. การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาโลโก้ สำหรับเยาวชน จำนวน 60 คนวันที่ 15-16 ก.ค.2553 เวลา 09.00-16.00 น. การพัฒน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): logo  adobe presenter  e-learning
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 18 มิถุนายน 2553 08:55 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2553 08:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ขอเชิญร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญบุคลากรม.สงขลานครินทร์เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการติดตั้งดาวเทียมเพื่อการศึกษาและการประยุกต์ใช้ วันที่ 25 มิ.ย.2553 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) วิทยาเขตปัตตานี โดยมีผศ.กนก จันทร์ทอง เป็นผู... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 18 มิถุนายน 2553 08:49 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2553 08:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญเข้าอบรม

เรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญร่วมโครงการอบรมการพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): สื่อการสอน  อบรม
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 06 มกราคม 2553 11:25 แก้ไข: 06 มกราคม 2553 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประชาสัมพันธ์การอบรมเดือนตุลาคม

เรียน คณาจารย์และผู้สนใจ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจะจัดกิจกรรมอบรมด้านสื่อการสอนและผลงานทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ในด้านสื่อการสอนและการสร้างผลงานทางวิชาการในเดือนตุลาคม2551 จำนวน 3 หลักสูตร ดั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): สื่อการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 02 กันยายน 2551 10:23 แก้ไข: 02 กันยายน 2551 10:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขอเชิญอบรมด้านอีเลิร์นนิ่งฟรี

กลุ่มงานพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญอาจารย์ ผู้ช่วยสอนและผู้สนใจร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 1.การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา:e-Learning ด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): e-learning  moodle
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อำนาจ สุคนเขตร์   สร้าง: 25 กรกฎาคม 2551 09:34 แก้ไข: 05 สิงหาคม 2551 09:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]