นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

1,000
Ico64
นางสาว พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง สำนักงานเลขานุการคณะทรัพยากรธรรมชาติ
Network
Members · Following: 1 · Followed: 0

อ่าน: 10318
ความเห็น: 1

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักในการเดินทางไปราชการ

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักในการเดินทางไปราชการ

 

 

            กระทรวงการคลังได้กำหนดอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการใหม่  โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  2553  จึงได้สรุปเปรียบเทียบอัตราเก่า - ใหม่  กับประกาศของมหาวิทยาลัย  ดังตารางข้างล่างนี้ 

ระดับ

ข้าราชการ
   ค่าเบี้ยเลี้ยง                                                              ค่าที่พัก 
  เดิม  ใหม่                                ระเบียบกระทรวงการคลัง      ประกาศมหาวิทยาลัย 
     เดิม (บาท : วัน : คน)      ใหม่ (เบิกจ่ายจริง)

       ใหม่ 
   (เบิกเหมา
 จ่าย)
(บาท : วัน : คน)

   เบิกเหมา จ่าย
(บาท : วัน :  คน)
เบิกจ่ายจริง
(บาท : วัน : คน)
 
ห้องพัก คน เดียว
(บาท : วัน : คน)
ห้องพักคู่
(บาท : วัน : คน)
 
 
ระดับ 1 – 2 180  240เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000     1,500     850        800        400      1,000 
ระดับ 3 - 8 210  240เหมาจ่ายไม่เกิน 1,000     1,500    850       800       400     1,000 
ระดับ 9 240  270เหมาจ่ายไม่เกิน 1,600     2,200  1,200     1,200      400     1,600 
ระดับ 10ขึ้นไป 240  270จ่ายจริงไม่เกิน 2,500     2,500  1,400     1,200200(เบิกจากเงิน    รายได้)     1,600 
created: 26 May 2011 21:06 Modified: 26 May 2011 22:12 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 อมรรัตน์.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
sikarase [IP: 192.168.39.65]
14 June 2011 09:52
#65931

ขอบคุณพี่ 1,000 ค่ะ จะได้ไว้เป็นข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายต่อไปค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.198.134.127
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ