นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 32 post

Post Title Page Visits comment
กระโจนใส่ [C] 97 0
ความไว้ใจ [C] 152 0
วัยงาม [C] 155 0
เตรียมตัวตาย [C] 736 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 882 0
ต้นผักชี [C] 1263 1
สูตรไข่เจียว [C] 1277 0
ความจริงของชีวิต [C] 1403 1
ระวังใจ [C] 1285 1
เกิดจากเสียง 845 0
ปม 1414 1
กระจ่างชัด 1211 2
บวชพระลูกศิษย์ 1318 4
ความผิดพลาด 1179 0
ผ่าฟันกราม 721 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 657 1
5. ความเศร้า 615 1
4. ความโกรธ 506 2
3. ความกลัว 529 1
2. จังหวะใหม่ 703 2
1. คำขอบคุณ 795 2
หัวใจดวงใหม่ 717 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1120 3
แง่งาม 1176 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2011 0
สิ่งสุดท้าย 1462 0
หลายชีวิต 1554 2
ส่วนเกินในชีวิต 1337 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1495 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2271 5
ชวนกันไปวัด 1599 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2226 10