นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 382 0
ความไว้ใจ [C] 763 0
วัยงาม [C] 517 0
เตรียมตัวตาย [C] 938 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 986 0
ต้นผักชี [C] 1372 1
สูตรไข่เจียว [C] 1431 0
ความจริงของชีวิต [C] 1588 1
ระวังใจ [C] 1416 1
เกิดจากเสียง 956 0
ปม 1492 1
กระจ่างชัด 1291 2
บวชพระลูกศิษย์ 1430 4
ความผิดพลาด 1286 0
ผ่าฟันกราม 782 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 727 1
5. ความเศร้า 672 1
4. ความโกรธ 548 2
3. ความกลัว 582 1
2. จังหวะใหม่ 760 2
1. คำขอบคุณ 896 2
หัวใจดวงใหม่ 783 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1177 3
แง่งาม 1237 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2078 0
สิ่งสุดท้าย 1509 0
หลายชีวิต 1588 2
ส่วนเกินในชีวิต 1384 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1536 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2332 5
ชวนกันไปวัด 1645 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2294 10