นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 272 0
ความไว้ใจ [C] 566 0
วัยงาม [C] 405 0
เตรียมตัวตาย [C] 841 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 939 0
ต้นผักชี [C] 1322 1
สูตรไข่เจียว [C] 1354 0
ความจริงของชีวิต [C] 1503 1
ระวังใจ [C] 1352 1
เกิดจากเสียง 896 0
ปม 1462 1
กระจ่างชัด 1257 2
บวชพระลูกศิษย์ 1378 4
ความผิดพลาด 1234 0
ผ่าฟันกราม 759 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 694 1
5. ความเศร้า 650 1
4. ความโกรธ 532 2
3. ความกลัว 560 1
2. จังหวะใหม่ 737 2
1. คำขอบคุณ 838 2
หัวใจดวงใหม่ 751 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1154 3
แง่งาม 1210 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2049 0
สิ่งสุดท้าย 1489 0
หลายชีวิต 1576 2
ส่วนเกินในชีวิต 1367 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1521 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2304 5
ชวนกันไปวัด 1626 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2264 10