นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 742 0
ความไว้ใจ [C] 1162 0
วัยงาม [C] 864 0
เตรียมตัวตาย [C] 1181 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1201 0
ต้นผักชี [C] 1669 1
สูตรไข่เจียว [C] 1737 0
ความจริงของชีวิต [C] 1878 1
ระวังใจ [C] 1631 1
เกิดจากเสียง 1183 0
ปม 1761 1
กระจ่างชัด 1509 2
บวชพระลูกศิษย์ 1667 4
ความผิดพลาด 1502 0
ผ่าฟันกราม 960 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 901 1
5. ความเศร้า 867 1
4. ความโกรธ 736 2
3. ความกลัว 763 1
2. จังหวะใหม่ 957 2
1. คำขอบคุณ 1075 2
หัวใจดวงใหม่ 972 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1348 3
แง่งาม 1416 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2268 0
สิ่งสุดท้าย 1666 0
หลายชีวิต 1757 2
ส่วนเกินในชีวิต 1547 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1666 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2516 5
ชวนกันไปวัด 1807 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2459 10