นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 593 0
ความไว้ใจ [C] 1006 0
วัยงาม [C] 727 0
เตรียมตัวตาย [C] 1060 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1102 0
ต้นผักชี [C] 1544 1
สูตรไข่เจียว [C] 1624 0
ความจริงของชีวิต [C] 1751 1
ระวังใจ [C] 1536 1
เกิดจากเสียง 1091 0
ปม 1642 1
กระจ่างชัด 1412 2
บวชพระลูกศิษย์ 1562 4
ความผิดพลาด 1399 0
ผ่าฟันกราม 872 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 823 1
5. ความเศร้า 779 1
4. ความโกรธ 640 2
3. ความกลัว 671 1
2. จังหวะใหม่ 872 2
1. คำขอบคุณ 997 2
หัวใจดวงใหม่ 896 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1268 3
แง่งาม 1338 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2188 0
สิ่งสุดท้าย 1602 0
หลายชีวิต 1670 2
ส่วนเกินในชีวิต 1464 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1597 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2429 5
ชวนกันไปวัด 1731 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2376 10