นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กระโจนใส่ [C] 881 0
ความไว้ใจ [C] 1302 0
วัยงาม [C] 989 0
เตรียมตัวตาย [C] 1280 0
ถูกตรึงด้วยอดีต [C] 1297 0
ต้นผักชี [C] 1774 1
สูตรไข่เจียว [C] 1839 0
ความจริงของชีวิต [C] 1992 1
ระวังใจ [C] 1724 1
เกิดจากเสียง 1270 0
ปม 1875 1
กระจ่างชัด 1608 2
บวชพระลูกศิษย์ 1761 4
ความผิดพลาด 1597 0
ผ่าฟันกราม 1032 0
6. ดิฉันกลับมาอายุ 30 อีกครั้ง 1009 1
5. ความเศร้า 948 1
4. ความโกรธ 831 2
3. ความกลัว 849 1
2. จังหวะใหม่ 1035 2
1. คำขอบคุณ 1147 2
หัวใจดวงใหม่ 1061 1
แง่งาม 2 : ดอกไม้แห่งแสงสว่าง 1424 3
แง่งาม 1487 3
พระทันตธาตุ จากภูฎาน 2348 0
สิ่งสุดท้าย 1747 0
หลายชีวิต 1832 2
ส่วนเกินในชีวิต 1628 5
เวลาที่เหลืออยู่ 1740 5
คำสอนสุดท้าย.....ของพี่ตุ๊ก 2597 5
ชวนกันไปวัด 1883 5
ธรรมที่ผู้ศึกษารู้ด้วยตนเอง 2553 10