นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1235
comment: 0

ความผิดพลาด

เพียงวินาทีเดียวที่ตัดสินใจ  เป็นวินาทีที่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องราวในชีวิตแบบพลิกผัน 


ช่วงก้าวผ่านระหว่างเด็กไปสู่ผู้ใหญ่ ใช่เพียงร่างกายที่ต้องเติบโตเปลี่ยนแปลง จิตใจ ความรู้สึกก็เช่นกันที่ต้องคอยทบทวน เรียนรู้ ควบคุมให้มีความยั้งคิด เท่าทันอารมณ์ทุกขณะ


เรื่องผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ ที่ต้องมีในแต่ละช่วงวัย ยิ่งผิดพลาดมาก ก็ต้องทบทวน เรียนรู้ใช้ประสบการณ์ของความพลาดพลั้ง เป็นบทเรียน สำหรับก้าวต่อไปในชีวิตที่จะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำเดิม


อย่าอับอายที่ผิดพลาด ให้อภัยตัวเองสำนึกที่จะแก้ไขความผิดอย่างจริงจัง และเตือนตัวเองที่จะไม่ทำผิดในเรื่องเดิมๆ ซ้ำอีก


และต้องดำรงอยู่ต่อไปให้ได้ แม้สายตาของคนรอบข้างจะไม่เหมือนเดิม ก็ต้องทนอยู่ให้ได้


ถ้าใจเราให้อภัยตัวเอง เรียนรู้ ตระหนักในความผิด สักวันความผิดพลาดจะกลายเป็นพลัง ที่จะนำพาให้ชีวิตก้าวเดิน โดยมีความผิดพลาดเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ผลักดันให้เราก้าวต่อไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่าให้ความผิดพลาดกลายเป็นความคุ้นชิน ที่ทำซ้ำซากอย่างไม่สะทกสะท้าน ด้วยแววตาเฉยชาอย่างไร้สำนึกขอให้มโนธรรมในใจกล่อมเกลี้ย ปลุกจิตสำนึก ให้มีหิริโอตัปปะ ที่จะหยุดยั้งการกระทำที่เลวร้าย ด้วยความละอายใจต่อบาป จนยอมกลับตัวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้อง แทนการกระทำเดิมๆ


เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เคยทำผิดพลาด หรือกำลังรับผลของความผิดพลาด


ผิดพลาดเมื่อเยาว์วัยทุกคนพร้อมให้อภัย และให้โอกาสเริ่มต้นใหม่เสมอ ขอเพียงรู้สำนึก แล้วบอกตัวเองว่า จะไม่ก้าวผิดพลาดซ้ำอีก ต่อไป 

 

 

 


created: 03 May 2016 23:32 Modified: 03 May 2016 23:47 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 35.172.195.82
Message:  
Load Editor
   
Cancel or