นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1209
ความเห็น: 0

การรับมือและปฏิบัติตัวในภาวะน้ำท่วม

การเตรียมตัวและการรับมือ

          จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้ได้ขยายพื้นที่ภัยพิบัติไปในวงกว้าง ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดโรคและภัยต่างๆที่มาจากน้ำท่วม สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค จึงได้จัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อกระจายความรู้ที่จำเป็นสู่ประชาชนเพื่อจะได้เตรียมตัวรับมือกับ สถานการณ์น้ำท่วมได้อย่างปลอดภัย
ทาง กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้เขตที่มีน้ำท่วม และจุดเสี่ยงระวังโรคดังต่อไปนี้
1. โรคอุจจาระร่วง
2. โรคไข้ฉี่หนู
3. ไข้หวัดใหญ่
4. ปอดบวม
5. ตาแดง และโรคอื่นๆ เช่น แผลติดเชื้อ รวมทั้ง โรคหัด ซึ่งมักเกิดการระบาดได้ง่ายเมื่อมีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ตามจุดอพยพต่างๆ

 

1. เตรียมของรับมือน้ำท่วม

1. เตรียมของรับมือน้ำท่วม

 • ไฟฉายและถ่านไฟฉาย
 • เทียนไข
 • ยาสามัญประจำบ้าน
 • ยาประจำตัวสำหรับผู้มีโรคประจำตัว
 • อาหารกระป๋อง-อาหารสำเร็จรูป (ตรวจสอบวันหมดอายุและลักษณะของกระป๋องให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์)
 • น้ำดื่ม-น้ำต้มสุก
 • ผงน้ำตาลเกลือแร่ ติดไว้เผื่อมีอาการท้องร่วง
 • ถุงพลาสติก เอาไว้ใส่ขยะและเอาไว้ถ่ายหนัก-เบา ในกรณีน้ำท่วมขัง หากถ่ายลงในน้ำจะทำให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้
 • ปูนขาว ใช้ใส่ในถุงพลาสติกที่ถ่ายหนัก-เบา เพื่อฆ่าเชื้อโรค
 • ถุงขยะสีดำใบใหญ่ ไว้รวมขยะทั้งหมดให้อยู่ในถุง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค

2. วางแผนในการอพยพคนและสัตว์เลี้ยงวางแผนการอพยพคนและสัตว์เลี้ยงหากเกิดน้ำ ท่วม โดยดูความเหมาะสม โดยดูจากสมาชิกภายในครอบครัว เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว และผู้พิการไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ควรย้ายออกจากบ้านพัก อาจติดต่อกับศูนย์ป้องกันภัย หรือศูนย์ช่วยเหลือประจำหมู่บ้าน/อำเภอ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายกับกลุ่มสมาชิกดังกล่าว

 

3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ในบางครั้งหากไม่มีการย้ายสมาชิกในครอบครัวไปที่อื่น ยังอาศัยอยู่ในที่พักเดิม ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้าน หากน้ำท่วมถึงในบ้าน ควรปิดระบบไฟฟ้าชั้น 1 ทั้งหมด เพื่อป้องกันสมาชิกในบ้านถูกไฟฟ้าดูด และเพื่อความปลอดภัย หากน้ำมีแนวโน้มท่วมสูง ควรปิดระบบไฟฟ้าภายในบ้าน และอยู่ห่างจากแหล่งจ่ายไฟเข้าบ้าน

โรคและสภาวะที่ต้องระวังในช่วงเกิดเหตุน้ำท่วม

 • ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่
 • ปอดบวม
 • โรคฉี่หนู
 • โรคอหิวาตกโรค
 • โรคตาแดง
 • อาหารเป็นพิษ
 • สภาวะน้ำกัดเท้า
 • สภาวะมือ-เท้า เปื่อย
 • แมลงสัตว์กัดต่อย
 • ภาวะจมน้ำ ในเด็ก คนแก่ และผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ (พิการ)
 • ภาวะของผู้มีโรคประจำตัว เช่น หัวใจ เบาหวาน

 

การปฏิบัติตัวในระหว่างน้ำท่วม
1. ในการกินอาหารและน้ำทุกครั้ง ต้องมั่นใจว่าอาหารและน้ำนั้นสะอาด และหากเป็นไปได้ ควรอุ่นอาหารทุกครั้งก่อนกินอาหาร
2. งดกินอาหารดิบ ต้องปรุงให้สุกก่อน เพราะในกรณีน้ำท่วม มีโอกาสที่จะได้รับเชื้อโรคสูงมาก
3. ล้างมือให้บ่อยเท่าที่จะทำได้
4. ถ้าหากเป็นอาหารกระป๋อง หรืออาหารสำเร็จรูป ต้องตรวจสอบวันหมดอายุ และกระป๋องที่บรรจุอาหาร กระป๋องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบ ไม่บวม และไม่เป็นสนิม และถ้าสามารถทำให้ร้อนได้ ควรทำให้ร้อนก่อนทุกครั้งก่อนกิน
5. ถ่ายหนักและถ่ายเบาลงส้วม ห้ามถ่ายลงน้ำโดยตรง เพื่อไม่ให้เป็นการกระจายตัวของเชื้อโรค กรณีที่ไม่มีห้องน้ำ ต้องถ่ายลงในถุงพลาสติก และถ้าเป็นอุจจาระต้องใส่ปูนขาวลงไปพอประมาณ เพื่อฆ่าเชื้อ หลังจากนั้นผูกถุงให้สนิท แล้วทิ้งในถุงดำอีกที เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
6. หากเกิดภาวะท้องเสีย ให้ดื่มเกลือแร่ที่ผสมน้ำต้มสุกหรือน้ำสะอาด และถ้าสามารถไปโรงพยาบาลหรือหน่วยรักษาพยาบาลได้ให้รีบไปทันที ที่สำคัญห้ามผู้ป่วยถ่ายลงน้ำเด็ดขาด
7. หลีกเลี่ยงการแช่น้ำนานๆ โดยเฉพาะผู้มีแผลในที่ๆสัมผัสน้ำได้ หากจำเป็นควรสวมถุงพลาสติกหรือใส่
รองเท้าบูท เพราะการแช่ในน้ำ นอกจากแผลมีโอกาสติดเชื้อและรับเชื้อโรคเข้าร่างกายแล้ว ยังทำให้มีโอกาสเป็นโรคน้ำกัดเท้า – มือ,เท้าเปื่อย อีกด้วย
8. ระมัดระวังสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู, ตะขาบ, แมงป่อง, สัตว์มีพิษ, จระเข้(กรณีที่อยู่ใกล้แม่น้ำ-คลอง) หากพักอาศัยอยู่ในบริเวณบ้าน ควรจัดที่พักให้โล่งแจ้ง เพื่อให้ง่ายในการระมัดระวัง

 

การดูแลสุขภาพหลังน้ำลด
1. โรคและภัยสุขภาพหลังน้ำลด ถึงน้ำจะลดลงแต่โรคและภัยสุขภาพก็ยังคงอยู่ เช่น ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม โรคฉี่หนู โรคตาแดง ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ การป้องกันโรคก็ยังเหมือนเดิม แต่สิ่งที่ต้องการเน้นให้ระวังหลังน้ำลด คือ

 • สภาวะน้ำกัดเท้า อาการคัน และโรคผิวหนัง เมื่อน้ำลดพื้นก็ยังแฉะ มีน้ำขัง มีน้ำเน่าจากขยะปฏิกูล พืชที่จมน้ำ และมีเชื้อโรคบางชนิด ท่านที่ต้องเดินลุยน้ำจึงต้องใส่รองเท้าบูท หากต้องลุยน้ำโดยไม่ใส่รองเท้าก็ควรล้างเท้าให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้งหลังลุย น้ำเพื่อป้องกันโรคผิวหนังที่ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า ส่วนเสื้อผ้า ผ้าห่มและที่นอน ควรทำความสะอาด ตากแดดให้แห้ง และไม่ควรใส่ช้ำๆ
 • สัตว์มีพิษ และแมลงสัตว์กัดต่อย ในช่วงน้ำท่วมสัตว์มีพิษ (งู แมงป่อง ตะขาบ มด ๆ) จะหนีน้ำมาหลบซ่อนในบ้าน ในช่วงน้ำลดสัตว์และแมลงเล่านี้ก็ยังอยู่ หากท่านขนย้ายสิ่งของ ทำความสะอาดบ้านก็ควรระวัง ในขณะทำการก็ควรช่วยกันดูหลายๆคน

2. สภาวะเครียดจากความสูญเสีย ทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ รายได้ อาชีพ รวมถึงการสูญเสียจากการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลในครอบครัว สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่อุทกภัยต้องประสบอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย หากเราเตรียมใจรับไว้ก่อนก็จะเป็นการดี ในความสูญเสียบางอย่างก็จะได้รับการชดเชยจากภาครัฐ ส่วนการเยียวยาทางจิตใจก็ควรรับคำปรึกษาจากหน่วยบริการด้านสุขภาพจิต

การจัดการกับปัญหาที่มากับน้ำ
1. การทำความสะอาดบริเวณบ้านและอุปกรณ์สิ่งของที่จมน้ำ

 • พื้นบ้านและบริเวณผนังที่จมน้ำ ควรล้างและขัดคราบทั้งหมดให้สะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหรือผงซักฟอกขัด ด้วยแปลงหรือไม้กวาดก้านมะพร้าว ขัดทุกบริเวณ ล้างน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง สิ่งสำคัญควรทำทันทีหลังน้ำลด ไม่ควรทิ้งไว้หลายวันเพราะจะขัดคราบไม่ออก
 • ห้องน้ำที่มีน้ำขัง ทำความสะอาดทั้งพื้น ถังน้ำ ชักโครกหรือคอห่าน แล้วตรวจดูว่ามีท่ออุดตันตรงจุดไหนหรือไม่ ตรวจดูระดับน้ำในถังเกรอะ หากยังอยู่ระดับสูงจนราดน้ำไม่ลง ก็ให้งดใช้ก่อนรอจนกว่าจะราดน้ำได้
 • ห้องครัว นำอุปกรณ์ทุกอย่าง(จาน ชาม ช้อน แก้ว หม้อ ฯ) ออกมาทำความสะอาดแล้วตากแดดให้แห้งก่อนเก็บ สำหรับพื้นที่ก็ให้ทำความสะอาดเหมือนบริเวณอื่นๆที่จมน้ำ ในส่วนของจุดหุงต้ม (เตาไฟ แก็ส)ควรเช็คว่ายังใช้ได้หรือไม่หากชำรุดก็ควรเปลี่ยนใหม่
 • อุปกรณ์สิ่งของที่จมน้ำ (ตู้ เตียง ที่นอน โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ) ให้ขนย้ายออกมากตรวจดูสภาพการใช้งานข้างนอกบ้านก่อน ล้างทำความสะอาดแล้วตากแดดให้แห้ง เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเช็คสภาพ หากชำรุดก็ควรทิ้ง ไม่ควรเก็บไว้จะเป็นอันตรายภายหลัง

2. การกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลขณะใช้ชีวิตช่วงน้ำท่วม
หากเทศบาลหรือหน่วยงานราชการนำรถ/เรือกำจัดขยะมารับก็ควรรวบรวมแล้วส่งให้ เขานำไปกำจัด แต่หากพื้นที่ใดไม่มีก็ให้รวบรวมแล้วขุดหลุมบริเวณที่น้ำแห้งแล้วฝังกลบให้ เรียบร้อย ป้องกันแมลงวันและสุนัข หนู มาคุ้ยเขี่ย

 ที่มา : งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ รวบรวม

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): สถานการณ์น้ำท่วม
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มกราคม 2560 14:17 แก้ไข: 30 มกราคม 2560 14:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.179.79
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ