นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) Happy Relax: เขียนภาพในหลวงด้วยชาร์โคล

การทำงานศิลปะ เป็นหนึ่งในวิธีการผ่อนคลายที่ดีวิธีหนึ่ง ที่มาช่วยสร้างความเพลิดเพลิน เป็นกิจกรรมยามว่าง เป็นเครื่องจรรโลงใจ อีกทั้งยังช่วยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะเลือกทำงานศิลปะแบบใด ล้วนแล้วมีประโยชน์ทั้งหมด ลองเลือ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 25 ธันวาคม 2559 20:18 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2559 20:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เรื่องของ กราฟ

การจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงานตามแนวทาง TQA นั้น องค์ประกอบหลัก ๆ นั้นประกอบด้วย โครงร่างองค์กร วิธีการ (หมวดที่ 1 ถึง 6) และผลลัพธ์ (หมวดที่ 7) โดยเฉพาะในหมวดที่ 7 จะประกอบด้วยผลลัพธ์ในรูปแบบของการพรรณนาและกราฟ ซึ่งการรายงานผลลัพธ์ด้วยกรา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 27 พฤศจิกายน 2559 23:56 แก้ไข: 27 พฤศจิกายน 2559 23:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) eNOSE จมูกในห้อง Lab

งานการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์นั้น นอกจากการใช้เครื่องมือและวิธีการทดสอบตามมาตรฐานเพื่อให้บริการแล้ว การนำเสนอเครื่องมือและวิธีการทดสอบที่ดีกว่า ทั้งในแง่ประสิทธิภาพ ความเร็ว ความถูกต้อง แม่นยำและมีต้นทุน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 25 กันยายน 2559 12:48 แก้ไข: 25 กันยายน 2559 12:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) PEMM

หลังจากเสร็จโครงการ TQA ไปไม่นาน ได้พักกันไปสักระยะแล้ว รวมถึงมีการวางแผนเขียนรายงานกันต่อในปีหน้า มีผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด นำปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมาใช้ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานให้ดีขึ้น เรายังคงมีงานอีกเยอะและท้าทายรอเราอยู่ วงล้อ PDCA ย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 20 สิงหาคม 2559 23:48 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2559 23:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Mindset เมื่อ Attitude = Behavior

พึ่งเสร็จสิ้นจากการทำแผนกลยุทธ์ไปเมื่อวันศุกร์และเสาร์ที่ผ่านมา โดยกลยุทธ์ข้อหนึ่งได้เน้นถึงเรื่อง Mindset ผมก็ยังสงสัยอยู่กับเรื่องดังกล่าวจึงนั่งทบทวนดู ค้นข้อมูลอ่านเพิ่มเติม พบว่า Mindset เป็นเรื่องของความคิด ที่ส่งผลให้เรามีพฤติกรรมเป็นแบบโน้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 08 สิงหาคม 2559 00:00 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2559 00:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SEC Cycle

พึ่งจะเสร็จสิ้นจากการจัดทำรายงาน TQA สำหรับส่งประกวดขอรับรางวัล TQA ปี 59 ไปหมาดๆ และเดินทางไปส่งรายงานด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อย ในปีนี้ได้น้องหัวกรวดมาช่วยจัดการให้เสร็จราบรื่นด้วยดีครับ โดยในปีนี้รูปแบบการเขียนรายงานยังคงเหมือนเดิม ปรับแก้ไขกระบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2559 23:51 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2559 23:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Blind Spot เมื่อเราไม่รู้ ว่าตัวเราเองไม่รู้

การดำเนินการตามโครงการ TQA Application Report หรือการเขียนรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน TQA เพื่อขอรับรางวัล TQA ได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ก็เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการจัดทำรายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 กรกฎาคม 2559... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 10 กรกฎาคม 2559 12:34 แก้ไข: 10 กรกฎาคม 2559 12:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) จริยธรรม 6 ระดับ

Corporate Governance (CG) เป็นเรื่องของการกำกับดูแลองค์กรให้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจริยธรรมอันดี เป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรหรือ CSR นั้นเอง ปัจจุบันปัญหาด้านจริยธรรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 20 มิถุนายน 2559 08:45 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2559 08:45 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การสะสมทุน (capital) กับองค์กรยุคใหม่

VUCA World เป็นลักษณะของสภาพแวดล้อมที่องค์กรต่างๆ ในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ ผมพึ่งอ่านเจอ จึงขอนำมาบันทึกไว้ ประกอบด้วย 1) มีความผันผวน (Volatility) 2) มีความสลับซับซ้อน (Complexity) 3) มีความไม่แน่นอน (Uncertainty) และ 4) มีความกำกวม (Ambiguity) ร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 21 พฤษภาคม 2559 14:41 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2559 14:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ประเมิน KM กระจกสะท้อนความจริง

ผมคิดว่ามีหลายๆหน่วยงานที่ทำ KM และคงยังดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผน KM ที่กำหนดไว้เหมือนเช่นทุกปี พอครบปีก็รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการ KM ที่กำหนดขึ้น หรืออาจมีการกำหนดตัวชี้วัดขึ้นมาเฉพาะเพื่อให้ง่ายในการติดตามผล ซึ่งศูนย์เครื่องมือฯ ก็รายง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2559 23:04 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2559 23:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]