นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) เก็บเกี่ยวความรู้ผ่านการปรับปรุงพัฒนา แล้วพาไป KM

หลังจาก ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ พึ่งจะผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามแนวทาง TQA ไปไม่นานนี้เอง 15 ตุลาคม 2557 ทางทีม TQA ก็เริ่มลงมือทบทวนและปรับแก้รายละเอียดของกระบวนการต่างๆตั้งแต่ OP ไปจนถึง ผลลัพธ์ ตามเอกสารที่สมาชิกช่วยกันจดบันทึกในตอนขณะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2557 18:54 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2557 19:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) BCM Runway กับองค์รขนาดเล็กศูนย์เครื่องมือฯ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management, BCM) แม้จะไม่เป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรหรือบริษัทต่างๆในปัจจุบัน เพราะองค์กรที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้น ต่างมองเห็นตรงกันถึงความสำคัญของระบบดังกล่าวต่อความมั่นคงของธุรกิจ หากลูกค้าเล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2557 21:46 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2557 21:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Brainstorming ทัศนคติ ก็ทำได้

ทัศนคติในการทำงาน เป็นเรื่องสำคัญอย่างมาก ผมเห็นว่าสำคัญมากกว่าความรู้ความสามารถเสียอีก ก็เพราะอย่างหลังนี้ พอจะสร้างเสริม เพิ่มพูนขึ้นมาภายหลังได้ แต่ตัวทัศนคติเอง หากได้ลองเชื่อในสิ่งใดแล้ว ก็ค่อนข้างยากในการปรับเปลี่ยนได้ทันที คงต้องการระยะเวลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 26 ตุลาคม 2557 14:55 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2557 14:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ส่งมอบเครือข่ายให้รุ่นน้อง

ในช่วงชีวิตของการทำงานนั้น โดยเฉพาะในระบบราชการแล้ว เริ่มต้นกันตั้งแต่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน แล้วก็เริ่มปฏิบัติงานเรื่อยมาจนกระทั่งถึงระยะเวลาหนึ่ง ก็คือ การเกษียณอายุราชการ ซึ่งเดือนกันยายนของทุกๆปี ก็จะมีบุคลากรส่วนหนึ่งพ้นราชการไป นึกแล้วก็อดใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 18 ตุลาคม 2557 23:34 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2557 23:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ทำไมต้องเปลี่ยน เมื่อสิ่งที่ทำอยู่ก็ดีอยู่แล้ว

การปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นคุณสมบัติสำคัญข้อหนึ่งขององค์กรที่มุ่งมั่นไปสู่ระดับความเป็นเลิศ และเป็นมืออาชีพ เราจำเป็นต้องทราบและคาดการณ์ให้ได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อลักษณะขององค์กร แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 12 ตุลาคม 2557 16:06 แก้ไข: 12 ตุลาคม 2557 16:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ได้เวลายกร่าง: กลยุทธ์เยี่ยม ปฏิบัติไว ผลลัพธ์สุดยอด

การยกร่างแผนกลยุทธ์ประจำปี โดยตามแนวทางการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA นั้น ศูนย์เครื่องมือฯ ได้กำหนดกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เอาไว้ ทุกปีต้องดำเนินการทบทวนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของแผนระยะยาว รวมถึงการจัดทำเป็นแผนประจำปีของปีถัดไปด้วย แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 09 ตุลาคม 2557 00:37 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2557 00:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กิจกรรมหลักสำหรับ BCM

หลังจากได้ทำความรู้จักกับ BCM รวมทั้งรู้จักศัพท์เฉพาะทางกันไปบ้างจากในบันทึกที่ผ่านมา มาถึงตอนนี้จะเริ่มต้นอย่างไรต่อ ในหนังสือคู่มือ การบริหารและการส่งเสริม BCM นั้น ได้อธิบายถึงขั้นตอนซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำหรับการดำเนินกิจกรรม BCM ไว้ 4 หัวข้อด้ว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 29 กันยายน 2557 09:59 แก้ไข: 29 กันยายน 2557 09:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ศัพท์ใหม่ๆใน BCM

จากบันทึกที่ผ่านมา “BCM มุ่งสู่ความยั่งยืน” ทำให้ทราบว่า การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ BCM (Business Continuity Management) เป็นอย่างไร เพราะผมเองก็ยังไม่มีความรู้ทางด้านนี้ พึ่งจะเริ่มศึกษาและเรียนรู้ผ่านทางตำรา และขอคำปรึกษาจากอาจา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 26 กันยายน 2557 11:04 แก้ไข: 26 กันยายน 2557 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) BCM มุ่งสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

ระบบการบริหารจัดการขององค์กรที่เป็นเลิศนั้น ไม่เพียงแต่จะแสดงให้เห็นจากผลประกอบการหรือผลกำไรทางธุรกิจที่ดีเท่านั้น หากพิจารณาในแง่ของการมุ่งสู่ความยั่งยืนของธุรกิจแล้ว อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่นด้วย เป็นไปในรูปแบบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 21 กันยายน 2557 16:59 แก้ไข: 21 กันยายน 2557 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ใช้วิกฤต สร้างการตลาด

ชื่อบันทึกฟังดูแล้วอาจทำให้คิดถึงการทำการตลาดในยามที่เกิดวิกฤตการณ์บางอย่างขึ้น คงเป็นเรื่องร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร จำเป็นต้องเร่งแก้ไขด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งผ่านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยด่วน เป็นข้อร้องเรียนจากลูกค้ารึเปล่า ก็คงไม่ใช่คร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 13 กันยายน 2557 16:23 แก้ไข: 13 กันยายน 2557 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]