นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) Walk through_เดินดูรอบ ๆ SEC

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 เมษายน 2535 โดยมีอาคารบริหารวิชาการรวม ชั้น G และชั้น 1เป็นศูนย์ปฏิบัติงานหลักเดียวที่ใช้สำหรับรองรับการให้บริการลูกค้า ซึ่งหลายปีก่อนหน้านี้ เคยเปิดให้บริการสาขาย่อยเพิ่มเติมในห้าง H... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 30 สิงหาคม 2558 22:17 แก้ไข: 30 สิงหาคม 2558 22:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SEC Planning เริ่มต้นได้ดีปี 59

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมบริหารทั้งหมดได้เดินทางไปยังจังหวัดพัทลุง โดยมีภาระกิจสำคัญ คือ การจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอีกครั้งที่จัดโครงการขึ้นนอกสถานที่ เพราะจากประสบการณ์ของ SEC ที่ผ่านมา พบว่า การทำกลยุทธ์กันนอกบ้านได้ผลลัพธ์กลับมาค่อน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 09 สิงหาคม 2558 12:39 แก้ไข: 09 สิงหาคม 2558 12:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บิลค่าไฟใหม่ กับการประหยัดไฟฟ้า

พลังงาน เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงองค์กร หน่วยงาน บริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนสำคัญสำหรับใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 28 กรกฎาคม 2558 14:26 แก้ไข: 28 กรกฎาคม 2558 14:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Good แต่ยังไม่ Great

วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ทีมศูนย์เครื่องมือฯ ยังคงง่วนอยู่กับการจัดทำรายงาน TQA เพื่อส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กรุงเทพฯ ภายใน 24 กรกฏาคม นี้ แม้จะยังมีงานอีกเยอะ ต้องตรวจทานความสมบูรณ์ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมดก่อนจัดพิมพ์ โด... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 19 กรกฎาคม 2558 21:12 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2558 21:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) 99% ก็น่าจะดีพอแล้วนะ

การรายงานผลการดำเนินการขององค์กร จะเป็นผลลัพธ์ หรือความก้าวหน้าของกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นนั้น เรามักจะเทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ หากเป้าหมายตั้งไว้สูง มองดูเป็นความท้าทาย แต่หากวางไว้ต่ำไป ย่อมไม่สร้างแรงผลักดันกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 12 กรกฎาคม 2558 16:57 แก้ไข: 12 กรกฎาคม 2558 17:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) โอกาส บ้างก็ชัด บ้างก็เบลอ

หลายวันมานี้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของศูนย์เครื่องมือฯ ปี 2557 ที่ผ่านมา ถูกรวบรวมมาจัดให้เป็นหมวดหมู่ตามหัวข้อที่กำหนดไว้ตามรายงานผลลัพธ์ในหมวด 7 ของรายงาน TQA พบว่า ผลลัพธ์หลายเรื่องอยู่ในระดับดี สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ แต่ยังม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2558 00:04 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2558 00:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ได้เวลาคิดกลยุทธ์ใหม่กันแล้ว

ช่วงนี้งานร้อนที่สุดก็คงเป็นเรื่อง TQA ล่ะครับ ก็เพราะกำหนดส่งรายงาน TQA ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว 24 ก.ค. 2558 นี้เท่านั้น ช่วงนี้ทีมบริหารจึงเร่งสปีดฝีเท้ากันอย่างเต็มที่ แล้วพอเสร็จจากงาน TQA ก็ต่อเนื่องกันด้วยการวางแผนกลยุทธ์ใหม่ของปีหน้าช่วง ปลาย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 30 มิถุนายน 2558 23:57 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2558 23:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) SEC กับการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ครั้งที่ 1

ภายหลังการจัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เสร็จสิ้นไปแล้วนั้น แม้จะยังไม่สมบูรณ์ก็ตาม แต่ SEC ยึดถือตามแนวทางการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ไป และปรับปรุงไปด้วย ดังนั้นแผนความต่อเนื่องทางธุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 22 มิถุนายน 2558 02:13 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2558 02:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ต้นทุน พืชชนิดเดียวในโลกที่เจ้าของปลูกแล้วอยากให้โตช้าที่สุด

Cost control เป็นหัวข้อสำคัญข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในเกณฑ์ TQA หมวด 6 ข้อ 6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ข้อ ก. ระบุไว้ว่า องค์กรมีวิธีการควบคุมต้นทุนในการให้บริการอย่างไร โดย ต้นทุน ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งของการออกแบบกระบวนการทำงาน (work process) ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 14 มิถุนายน 2558 22:47 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2558 22:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปรอทวัดความสุขปีแพะ

ปรอท ไม่เพียงใช้วัดเฉพาะอุณหภูมิเท่านั้น แต่ปรอทที่พูดถึงวันนี้เป็นปรอทวัดความสุข หรือ Happinometer ครับ ซึ่งตอนนี้ พี่ ๆ คณะกรรมการบริหารโครงการ นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) PSU กำลังเชิญชวนให้บุคลากร PSU ร่วมกันประเมินแบบสอบถามออนไลน์ http://www.ent... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 07 มิถุนายน 2558 12:34 แก้ไข: 07 มิถุนายน 2558 12:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]