นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) TQA กับความท้าทายเชิงกลยุทธ์ของเอเชีย 5 ด้าน

หลังจากได้รายงาน Feedback Report 2015 กลับมาแล้ว แผนงานถัดไปจึงเป็นการนำโอกาสในการปรับปรุง (OFI) มาจัดทำแผนการแก้ไขปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใหม่ โดยสามารถค้นหาจุดอ่อน ปิดช่องโว่และเสริมจุดแข็งให้กับทุกกระบวนการ รวมทั้งเพิ่มเติมประเด็นการเปลี่ยนแปลง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 16 เมษายน 2559 23:22 แก้ไข: 16 เมษายน 2559 23:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กลยุทธ์ Big Data

จากการเข้าร่วมสมัครขอรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA ปี 2558 โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งผลการตรวจประเมินรายงานป้อนกลับมานั้น แม้ในปีนี้ศูนย์เครื่องมือฯ จะไม่ได้รับรางวัล แต่ชาวศูนย์เครื่องมือฯทุกคนยังไม่ถอดใจ แต่เชื่อมั่นว่าเราเข้าใกล้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 27 มีนาคม 2559 17:02 แก้ไข: 27 มีนาคม 2559 17:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ลดโลกร้อน: ใช้เท่าที่จำเป็น

ในบันทึกนี้ร่วมกิจกรรมการเขียน blog ในธีมหัวข้อลดโลกร้อนด้วยเช่นกัน ผมมีกิจกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนและประหยัดพลังงานได้ง่ายๆ ดังนี้ ไฟฟ้าแสงสว่าง ผมลองกลับมาเดินสำรวจดูหลอดไฟในห้องต่างๆ ภายในบ้านดู พบว่า บางห้องมีจำนวนหลอดไฟใช้เกินความจำเป็นอยู่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 18 มีนาคม 2559 21:39 แก้ไข: 18 มีนาคม 2559 21:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 2

จากบันทึก Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1 (อ้างอิงจากวารสาร Productivity world Vol. 115 (Mar-Apr, 2015)) ได้สรุปถึงปัจจัยที่องค์ใช้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนเอาไว้ 3 เรื่องด้วยกัน โดยการพัฒนาองค์กรให้มีผลดำเนินงานที่เป็นเลิศ สา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2559 22:13 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2559 22:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) งานประชุมชี้แจง Supplier ประจำปี 2559

เป็นกิจกรรมที่ SEC ปฏิบัติเป็นประจำทุกปี ในชื่องาน Stakeholder Involvement Meeting (SIM) หรือที่มักเรียกสั้นๆกันว่าประชุม SIM นั่นเอง ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุม SIM เพื่อการสื่อสารข้อมูลผลการดำเนินงานของ SEC ตลอดจนนโยบาย ทิศทางการให้บริกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2559 21:18 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2559 21:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขับรถดีๆ ก็ลดโลกร้อนได้

แม้ว่าตอนนี้ราคาน้ำมันจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เงินในกระเป๋าเหลือเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ตาม แต่มลพิษและความร้อนที่เราสร้างขึ้นมายังคงเกิดขึ้นเท่าเดิม หรืออาจเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักๆ ก็มาจากสภาพของรถยนต์และเครื่องยนต์ที่เราใช้ และแน่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2559 22:27 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 21:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Big Data

จากบันทึกที่แล้ว เกณฑ์ใหม่ TQA ปี 2559-2560 ทำให้เราทราบกันไปบ้างแล้วว่าเกณฑ์ได้ปรับและเพิ่มเติมรายละเอียดสำคัญอะไรไปบ้างนั้น โดยเรื่อง Big Data เป็นหนึ่งหัวข้อสำคัญที่เราต้องเตรียมรับมือและทำความเข้าใจกับเรื่องดังกล่าว จากเกณฑ์ทำให้ทราบว่า Big Da... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2559 21:40 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2559 21:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) TQA Criteria 2016-2017: เกณฑ์ใหม่ เป็นอย่างไร

ข่าวคราวการเปลี่ยนแปลงในแวดวง TQA นั้นมีมาให้ได้ update กันตลอดครับ ล่าสุดเมื่อธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “TQA Journey: Change in Criteria 2016-2017” เส้นทางก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 31 มกราคม 2559 14:51 แก้ไข: 31 มกราคม 2559 14:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Riding Model องค์ประกอบความสำเร็จที่ยั่งยืน 1

กว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่การรักษาความสำเร็จที่เกิดขึ้นเอาไว้นั้นมันยากยิ่งกว่า ผมกำลังพูดถึง ความยั่งยืน Sustainable ก็เพราะว่า ส่วนยอดบนสุดของ Spaceship model ของ SEC นั่นก็คือ การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและยั่งยืน พวกเรา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 24 มกราคม 2559 16:08 แก้ไข: 24 มกราคม 2559 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ลดโลกร้อน กับรถยนต์ผลิตจากเส้นใยผลไม้

Alcides Leao นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Sao Paulo ศึกษาเทคนิคการสกัดเส้นใยจากผลไม้ (fiber extraction techniques) โดยนำใบและก้านของต้นกล้วย ต้นสับปะรดและผลไม้อื่นๆที่มีผิวหนามาใส่หม้อต้มแรงอัดไอน้ำ แล้วเติมสารเคมีบางอย่างลงไป จะได้วัตถุดิบลักษณะคล้ายแป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Zenki   สร้าง: 16 มกราคม 2559 21:46 แก้ไข: 31 มีนาคม 2559 21:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]