นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(0) ISO ของเค้ามีประโยชน์นะ

หลังจากช่วยกัน Review รายงาน TQA ตั้งแต่หมวด 7 และ หมวด 1-3 ไปเมื่อวันพุธ และเสาร์ ที่ผ่านมา โดยในหมวด 1 เรื่อง การทำให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผู้นำมีวิธีการอย่างไรบ้าง ซึ่งท่าน คนธรรมดา ได้ระบุกระบวนการที่ใช้ในการปรับปรุงผลการดำเนินงานไว้ครอบ... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 14 July 2013 16:13 Modified: 14 July 2013 16:13 [ Report Abuse ]

(1) TQA กรณีศึกษาจากองค์กรคุณภาพ CPF

เมื่อกลับมาทบทวนข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์เครื่องมือฯที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาจัดเรียงตามข้อกำหนดของหมวดที่ 7 ตั้งแต่ 7.1-7.5 พบว่า ข้อมูลและตัววัดที่มีอยู่ ไม่ครบถ้วน จึงจำเป็นต้องหาตัววัดเพิ่มเติม หรือสร้างตัววัดขึ้นมาใหม่ ซึ่งระหว่างค้นหาข้อมูล... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 July 2013 13:42 Modified: 01 July 2013 13:42 [ Report Abuse ]

(0) กลุ่มพลังงาน มาแรง น่าจับตา

หลังจากประชุมร่วมกันของสมาชิก consultants ทั้งหมด รวมทั้งสมาชิกทีมนวัตกรรม และรวมถึงหัวหน้าฝ่ายบริการฯ เมื่อวันที่ 21 มิย 56 ที่ผ่านมา ฟังดูแล้ว ประชุมครั้งนี้ทำไมสมาชิกเยอะจัง ซึ่งจริงแล้ว สมาชิก consultants ทั้งหมด ก็ล้วนแล้วทำหน้าที่คร่อมสายงาน... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 24 June 2013 14:35 Modified: 24 June 2013 14:35 [ Report Abuse ]

(0) Facet 5

หลายองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่อง คน เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการขจัดข้อขัดแย้ง และลดภาวะการสูญเสียคนเก่งในองค์กรไป ซึ่งคนทุกคนล้วนมีความแตกต่างกัน ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ การศึกษา ทักษะ ความคิด ความชอบหรือความสนใจ โดยธรรมชาติของคนไม่ชอบความแตกต่... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 17 June 2013 10:15 Modified: 17 June 2013 10:15 [ Report Abuse ]

(11) ปาฏิหาริย์เพียง 1 เปอร์เซ็นต์

หลายๆคนเชื่อในเรื่องปาฏิหาริย์ แต่ก็มีอีกหลายคนไม่เชื่อ ซึ่งผมเองก็เคยได้ยินมาพอสมควร ถามว่าเชื่อมั๊ย ลึกๆแล้วก็มีคำถามเกิดขึ้นในใจ ปาฏิหาริย์ มีจริงหรือ แต่จากประสบการณ์วันนี้แล้ว ผมเชื่อจริงๆ ว่ามักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความตั้งใจจริงเท่านั้น และ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 14 June 2013 14:17 Modified: 14 June 2013 14:17 [ Report Abuse ]

(1) ดีทั้งเรา ดีทั้งโลก จัดซื้อสีเขียว

จากบันทึกที่แล้ว ที่กล่าวถึง Green Purchasing ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าอื่นบริการอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยมีจุดมุ่งหมายในการ 1.) ช่วยอนุรักษ์พลังงาน ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 13 May 2013 09:59 Modified: 13 May 2013 15:30 [ Report Abuse ]

(0) CSR จัดซื้อเพื่อสิ่งแวดล้อม

จริงๆแล้ว เรื่องของ Green Purchasing หรือ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ และยังถูกส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ดังเห็นได้จากความร่วมือระหว่าง องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 11 May 2013 16:43 Modified: 11 May 2013 16:43 [ Report Abuse ]

(0) Happy style

เมื่อยามที่เรารู้สึกดีใจ สมหวัง กับสิ่งปรารถนา รู้สึกดีๆกับสิ่งที่ได้รับ ผ่านเข้ามาในแต่ละช่วงเวลา ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านประสบการณ์จากสิ่งรอบๆตัว ได้เห็นสิ่งที่เราได้ลงมือทำงอกงามและเติบโตอย่างมั่นคง แล้วท่านรู้สึกยิ้มกลุ้มกลิ่มภายในใจ บางครั... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 10 April 2013 09:03 Modified: 10 April 2013 09:03 [ Report Abuse ]

(1) AAR Research caravan มอ ตรัง

Research caravan ครั้งนี้ โดยหน่วยงานจากมอ.หาดใหญ่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิจัยและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ได้เดินทางไปยัง มอ.ตรัง เพื่อติดตามนโยบายและแนวทางการพัฒนางานวิจัย แต่สำหรับในส่วนของศูนย์... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 April 2013 08:18 Modified: 01 April 2013 08:18 [ Report Abuse ]

(0) ประชุมการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมานั้น ดำขำ ได้มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมแทน เพื่อรับทราบและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556 โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานร่วมกัน มีสำนักวิจัยและพัฒนาเป็นแกนหลั... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 April 2013 08:14 Modified: 01 April 2013 08:14 [ Report Abuse ]