นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Zenki
Ico64
นาย พรพจน์ หนูทอง
นักวิทยาศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(1) Belief ส่งต่อความเชื่อและความตั้งใจ

หลังเสร็จภารกิจ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งได้โอกาสเข้าร่วมในฐานะวิทยากรแทนพี่ทดแทนและพี่ดำขำ ร่ว... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 21 Febuary 2014 15:23 Modified: 21 Febuary 2014 15:23 [ Report Abuse ]

(0) Love is

Love is.... ความรัก คือ.... Family: Father and Mother I Love You F คือ Father เป็นความรักในฐานะลูกที่พึงมีต่อบิดา พ่อของผมทำงานหนักมาตลอด จนบางครั้งร่างกายทรุดโทรม เจ็บป่วยไม่สบาย แม้ว่าพ่อจะไม่ได้ใกล้ชิดดูแลเราเหมือนกับแม่ แต่เรา... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 18 Febuary 2014 09:33 Modified: 18 Febuary 2014 09:33 [ Report Abuse ]

(4) Working staff กล้าคิด กล้าฝัน เชื่อมั่น ฉันทำได้

จากบันทึกของ อ.วัลลภ ได้กล่าวถึงเรื่องบุคลากรสายสนับสนุนเอาไว้ในบันทึก “บุคลากรสายสนับสนุนคือคนสำคัญในประสิทธิภาพและพัฒนาขององค์กร ตอนที่ 1” โดยกล่าวไว้ว่า การมีบุคลากรสายสนันสนุน ช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ แน... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 11 Febuary 2014 11:22 Modified: 11 Febuary 2014 11:29 [ Report Abuse ]

(0) อีกหนึ่งรางวัลคุณภาพของภาคธุรกิจไทย

หากจะกล่าวถึงรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศขององค์กรแล้ว หลายๆท่านอาจเคยได้ยินกันมาบ้างถึง “รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA)” ซึ่งเป็นรางวัลที่เกิดขึ้นจากการผลักดันของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 03 Febuary 2014 09:17 Modified: 03 Febuary 2014 11:03 [ Report Abuse ]

(0) Best Practices ที่อยู่ใกล้ตัวเรา

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา มีกิจกรรม KM-day หัวข้อเรื่อง Benchmarking: Self-Improvement โดยทีม TQA ได้จัดขึ้นเพื่อสื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ TQA ของศูนย์เครื่องมือฯ แต่หลายคนยังสงสัยว่า แล้ว Benchmarking ไปเกี่ยวอะไรกับบุคลากรล่ะ เพร... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 24 January 2014 15:28 Modified: 24 January 2014 15:28 [ Report Abuse ]

(0) เกาะติดกระแส SEC Innovation 2014

หาก countdown กันตั้งแต่วันนี้แล้ว เหลือเพียง 3 สัปดาห์ เท่านั้น ก็จะถึงวันงานนวัตกรรมของศูนย์เครื่องมือฯ หรือ One Person One Innovative Idea โดยศูนย์เครื่องมือฯ ได้กำหนดเป็นนโยบายจากผู้นำสูงสุด คนธรรมดา จ้าวประจำ ที่ขับเคลื่อนนโยบายผ่านทีม Zero D... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 19 January 2014 14:12 Modified: 19 January 2014 14:17 [ Report Abuse ]

(0) 365 วัน…ฉันทำอะไรไปบ้างน้อ

สำหรับใครหลายๆคน เวลา 365 วัน ที่ได้มาเท่ากันนั้น บ้างก็บอกว่า 1ปี แสนจะผ่านไปรวดเร็ว แต่กับอีกหลายๆคน กลับเห็นว่า ทำไมมันช่างยาวนานอย่างนี้ อยากจะให้หมดและผ่านพ้นไปโดยเร็ว ซึ่งความจริงแล้วผมคิดเอาว่าสิ่งที่ทำให้คน 2 กลุ่มนี้มองแตกต่างกัน เป็นเพรา... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 29 December 2013 10:36 Modified: 29 December 2013 10:36 [ Report Abuse ]

(0) อืมมม องค์กรนี้เป็นอย่างนี้นี่เอง

การทำความเข้าใจในหน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ นั้นว่า มีบทบาท หน้าที่ ต่อสังคมหรือชุมชนอย่างไร สิ่งสำคัญและจำเป็นมากที่เราจะรู้ได้ โดยการทำความเข้าใจจากบริบทขององค์กรนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่เรื่องง่ายในการทำความเข้าใจบริบทเหล่านั้นภายในระยะเวลาสั้นๆ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 26 December 2013 17:16 Modified: 26 December 2013 17:16 [ Report Abuse ]

(0) ความยั่งยืนขององค์กรกับระบบการกำกับดูแล

จากการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง TQA นั้น ศูนย์เครื่องมือฯได้ออกแบบระบบการกำกับดูแลองค์กรขึ้นมา เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ โปร่งใส และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหากตรวจพบข้อบกพร่อง จะถูกแก้ไขโดยผู้บริหารระดับสูงทันที สำหรับก... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 01 November 2013 15:06 Modified: 01 November 2013 15:06 [ Report Abuse ]

(1) นวัตกรรม QR code กับงานบริการ

หลายๆท่านที่เคยติดตามบันทึกใน Share.psu อย่างเป็นประจำ อาจยังคงจำได้กับโครงการ 1 Person 1 Innovative Idea ของศูนย์เครื่องมือฯ ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมกับการเสนอความคิดเห็นต่อการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่างๆขององค์กร โด... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Zenki   created: 12 October 2013 16:50 Modified: 12 October 2013 16:50 [ Report Abuse ]